Wednesday, April 29, 2015

Poster y diwrnod

Roeddwn ym Mangor Uchaf yn dosbarthu posteri gardd heddiw.  Myfyrwyr ydi mwyafrif llethol trigolion yr ardal wrth gwrs.  Mae Plaid Cymru, Arfon wedi dosbarthu llawer, llawer mwy o bosteri felly nag ydym erioed wedi ei wneud o'r blaen - maen nhw'n dominyddu'r ymgyrch weledol yma.

Ta waeth mae yna nifer dda o bosteri ffenest ym Mangor Uchaf - rhai Llafur neu Blaid Cymru yn ddi eithriad.  Ond roedd yna rhywbeth trawiadol am y poster DIY yma yn y ffenest uchaf ar y chwith.  Rhag nad ydych yn ei gweld yn iawn mae'n darllen Vote Hawel.  Rhyw fyfyriwr o rywle lle nad ydi'r enw Hywel yn gyffredin wedi cymryd at neges y Blaid.  Hyfryd iawn.

No comments: