Wednesday, April 15, 2015

Y stori go iawn o Aberconwy

Ddylai'r ffrae fewnol ymysg Ceidwadwyr Aberconwy ddim synnu neb.  Dydi'r blaid yn Aberconwy ddim yn ddieithr i ffraeo, dydi'r ymgeisydd seneddol yn sicr ddim yn ddieithr i ffraeo, ac mae dynesiad etholiad cyffredinol yn tueddu i ddod a thensiynau mewnol mewn pleidiau i'r wyneb.

Ni ddylai themau'r ffraeo fod yn syndod mawr chwaith - maent yn themau lled gyfarwydd beth bynnag - y ffraeo mewnol tros yr haf ynglyn a'r blog The Thoughts of Oscar, perthynas anesmwyth rhwng yr aelod seneddol a'r aelod cynulliad, a barn rhai Ceidwadwyr y dylai eu haelod fyw yn yr etholaeth.  Yr hyn sy'n fwy dadlennol serch hynny ydi'r ffaith ei bod yn ymddangos bod Lynton Crosby - gwrw etholiadol drudfawr y Toriaid - yn awgrymu bod Ceidwadwyr mewn seddi ymylol yn gwneud y mwyaf ohonyn nhw eu hunain, ac yn gwneud y lleiaf o'r ffaith eu bod yn Doriaid.  

Mae hyd yn oed y Toriaid yn ystyried y brand Toriaidd yn wenwynig.

No comments: