Wednesday, April 08, 2015

Braf gweld parch i 'r iaith yn Llanberis


2 comments:

Anonymous said...

Dylai hwn gael sylw'r Comisiynydd Iaith. Gwarth arall,

Cymro said...

Ysgrifennwch at POPLA ( http://www.popla.org.uk/?lang=cym , yn Gymraeg), yn hawlio'r hysbysiad, gan ddweud nad ddywedai telerau ParkingEye a ddangoswyd yn y maes parcio bod rhaid i unrhyw apêl fod yn Saesneg.

Dylai POPLA ddiddymu'r hysbysiad. Ond beth bynnag yw eu penderfyniad, bydd modd wedyn ysgrifennu at y Comisiynydd, y cyfryngau ayb a chael ymateb callach.