Tuesday, April 28, 2015

Rhywun arall wedi ei blocio gan Alun Pugh

Llongyfarchiadau i Manon am ymuno a'r clwb o bobl sydd wedi eu blocio gan Alun Pugh am feiddio gofyn cwestiynau.  Mae'r clwb yn tyfu'n gyflym.

1 comment:

Cai Larsen said...

Diolch i 'r sawl a adawodd y neges tros nos. Mi gefais stag ar y cyfeiriad ISP - ac mae'n un diddorol iawn - gwleidyddiaeth y gwter.