Sunday, April 19, 2015

Llafurwatch 1011

Y slogan lleiaf addas bosibl ar ddrws Transport House, Caerdydd - Vote for change and hope.  Rydym wedi bod yn pleidleisio i Lafur ym mhob etholiad am bron i ganrif, ac rydym yn parhau i fod gyda'r ardaloedd tlotaf yng Ngorllewin Ewrop.

No comments: