Saturday, April 25, 2015

Delweddau'r diwrnod

Cefnogwyr yr SNP yn Glasgow3 comments:

Anonymous said...

O ran diddordeb, a wyf yn iawn yn tybio mai Glasgow yn hytrach na Caeredin ydi'r lle cryfaf ar gyfer yr SNP ? Mae Caeredin yn ddinas wych, lewyrchus sy'n sicr o fod wedi elwa o ddatganoli, ond dwi'n eithaf siwr ei bod yn llewyrchus cyn hynny hefyd. Mae'n anhygoel meddwl fod 'Red Clydeside' bellach yn ferw o genedlaetholdeb.
Ar y llaw arall, mae Caerdydd wedi godro Gorllewin Cymru o'i phobl ifanc am 25 mlynedd, ond llyncu, diffodd a difa eu cenedlaetholdeb mae ein prifddinas ni.

Cai Larsen said...

Dwi'n meddwl fy mod yn gywir i ddweud bod y marchnadoedd betio yn disgwyl i'r SNP ennill 6 o 7 sedd Glasgow a 4 o'r 5 yng Nghaeredin. Mae'r un sy'n weddill yng Nghaerdin yn gyfartal rhwng yr SNP a Llafur.

Anonymous said...

Diawch, go dda.