Friday, June 24, 2005

Ydi hi'n amser i'r heddlu edrych tuag adref?

Gogledd Cymru ydi canolfan camerau gor yrru'r byd.

Mae'n rhaid bod yr holl gamerau yma wedi lleihau'r nifer o ddamweiniau a marwolaethau reit? Ym, efallai ddim. Gweler isod:


Fatalities  58
63
51
60
48
44
49
 
  1997199819992000200120022003  


Serious Injuries
  461
393
417
372
326
318
304
 
  1997199819992000200120022003  Slight Injuries  3713
3706
3715
3551
3314
3285
3089
 
  199719981999200020012002  

Source: National Statistics —

Road Casualties in Great Britain

 


Cafodd y drefn Siwrna Saff ei chychwyn yn Hydref 2001.


Felly mae gostyngiad bach iawn wedi bod - er gwaetha'r holl ymdrech, ac er gwaetha'r holl ddirwyo. Ac roedd gogwydd y ffigyrau ar y ffordd i lawr beth bynnag.

Pam?

Mae'r ateb yn syml - nid yw'r camerau yn cael eu gosod mewn lleoedd perygl - cant eu gosod mewn lleoedd sy'n debygol o ganiatau i'r faniau ddal llawer o bobl (ac felly gwneud llawer o bres) - ychydig fetrau ar ol i'r cyfyngiad 40mya droi'n gyfyngiad 30mya wrth Bont Saint yng Nghaernarfon, ond lle nad ydi damweiniau byth yn digwydd.

Yn y cyfamser daw'r stori bach

yma i'r wyneb.

O, a rhag ofn eich bod yn meddwl - chefais i erioed gopsan gan y faniau