Friday, April 10, 2015

Niwed troseddol i geir?

4 comments:

BoiCymraeg said...

O fynd ar ol ymgeisydd llafur fel hyn, onid oes peryg y byddi di'n anfon pobl yn ol at y Dems Rhydd a cholli'r sedd i'r Blaid?

Cai Larsen said...

Dwi ddim yn mynd ar ol neb - mae'r bennod yn adlewyrchu gwir natur y moesoli a'r diafoli sy'n nodweddu Llafur Cymru. Un ddrama fawr wag ydi'r cwbl lot.

BoiCymraeg said...

Dwi'n cytuno, ond er gwaethaf hynny, os gaiff hyn unrhyw effaith fawr ar yr etholiad - a dwi ddim yn wirioneddol credu y bydd hi, ond os gaiff - yna'r Dems Rhydd fydd fwyaf tebygol o fanteisio arni.

Anonymous said...

Cytuno efo Boi Cymraeg.

Hit dda yn erbyn Llafur ond effauth hynny ydi cadw stori'r Cambrian News yn fyw. Yn y cyfamser mae Mark Williams yn gallu gwerthu ei hun fel yr ymgeusydd aeddfed. Cam gwag Cai ac saith gwaeth o wneud cwyn u'r heddlu. Fe reduth y stori yma tan Fai'r seithfed a dim PC fydd yn elwa. Naif