Thursday, April 23, 2015

Llafur Watch 1012

Wel - rydan ni wedi son am hon o'r blaen, ond cyn bod Alun Pugh yn parhau i ragrithio, waeth i ni ei haiadrodd hi.

Mae Alun yn gweld rhyw chwithdod mawr bod Plaid Cymru yn bwriadu cael gwared o gytundebau sero awr, er bod cytundebau felly gan Gyngor Gwynedd.

Ond dydi Alun byth yn methu cyfle i ddweud bod Llafur am gael gwared o gytundebau sero awr - er bod llawer, llawer mwy yn cael eu cyflogi ar y telerau hynny gan gynghorau Llafur, er bod llawer o aelodau seneddol Llafur yn cyflogi staff ar delerau sero awr, ac er i Lafur addo cael gwared o'r arfer yn 1997 ond peidio a thrafferthu i wireddu hynny yn ystod y tair blynedd ar ddeg roeddynt mewn grym.

Un rheol i Lafur, a rheol cwbl wahanol i bawb arall. 

No comments: