Saturday, October 08, 2005

Cameron, Davis, Newsnight a Chymru

Tybed os ydi hi'n bosibl bod un rhaglen deledu (yn dilyn araith wael a'r cyhoeddusrwydd gwaeth a ddilynodd hynny) efo'r gallu i newid cwrs ras am arweinyddiaeth plaid enfawr fel y Blaid Geidwadol?

Gweler.

Mae David Davis yn ddiddorol o ran Cymru. Mae'n (neu roedd) dweud yn breifat mai ei hoff drefniant cyfansoddiadol ar ran Prydain fyddai un ffederal. Byddai'r math yma o drefniant yn gadael Cymru'n lled annibynnol mewn materion cartref.

Byddai'n anffodus petai un eitem mewn rhaglen wleidyddol yn gallu gwneud y gwahaniaeth rhwng datblygiadau i'r cyfeiriad hwn yn y dyfodol agos, a dim datblygiadau o gwbl.