Wednesday, April 22, 2015

Delwedd y ddadl

Owen Smith yn edrych ar ei nodiadau cyn i'r camera teledu ddod ato.  Roedd ei berfformiad yn wirioneddol wan - boring, llwyd, sefydliadol, hunan gyfiawn, amddiffynol, gweithio i fformiwla, di hyder.  

Ymgorfforiad perffaith o fethiant gwleidyddol Cymru yn y gorffennol.

1 comment:

Alwyn ap Huw said...

Dydy'r ddelwedd dim yn dod o gyfnod lle roedd Owen Smith yn edrych ar ei nodiadau cyn i'r camera teledu ddod ato, mae'n ymateb i sylw Leanne i'r idiot o Iwcip the National Assembly of Wales are not children Nathan mae Owen yn llythrennol yn ei dyblau yn cytuno a'r sylw ac yn moesymgrymu i graffter Leanne (neu Mrs Rhondda fel mae rhai yn mynnu galw Brenhines Cymru)