Monday, April 13, 2015

Alun Pugh unwaith eto
2 comments:

Anonymous said...

dai iawn Cai

Mae'n wych dy fod wrthi'n dadrithio twyll y Blaid Lafur

Dan nhw erioed wedi cael neb yn cwestiynu eu clwyddau o'r blaen a iechyd mae'n nhw'n casau y sylw!

Dafydd Williams said...

Ac mae holl ymgyrch y Blaid Lafur yn yr Alban yn dibynnu ar gelwydd mawr. Maen nhw'n honni bod y blaid â'r nifer mwyaf o seddi yn San Steffan yn ffurfio llywodraeth yn awtomatig (felly paid â chefnogi'r SNP). Da gweld nad yw'r celwydd yn gweithio.