Thursday, August 14, 2008

Rhyfel Georgia - Rwsia - mae angen deryn glan i ganu Mr Bush a Mr Brown

Er fy mod i ffwrdd ar hyn o bryd dwi yn rhyw ddeall bod rhyfel bach wedi digwydd rhwng Georgia a Rwsia. Dwi hefyd yn deall bod Mr Bush yn flin fel tincar ac yn poeni bod Rwsia am gael gwared o lywodraeth Georgia.

Y drwg i Mr Bush ydi nad oes neb llawer yn cymryd sylw o'ch cwynion am ryfeloedd anghyfreithlon i newid llywodraethau pan rydych yn gwneud yr un math o beth eich hun.

Mae Gordon Brown hefyd yn 'uniongyrchol' iawn efo'r Rwsiaid. Mae ganddo fo yr un broblem a Bush wrth gwrs - hoffter o ryfeloedd anghyfreithlon. Ond mae ganddo fo'r broblem ychwanegol, sef bod Prydain yn hoffi mynd ryfel mwy nag unrhyw wlad arall yn hanes y byd.

Amgaeaf restr o ryfeloedd Prydain / Lloegr o wikipidia. Ymddiheuriadau am beidio cyfieithu - byddai'n cymryd gweddill fy ngwyliau.

Battle of Aylesford (455) Anglo-Saxons, Romano-Britons
* Battle of Ellandun
* Viking invasions (793–1066)
o Raid on Lindisfarne (793)
o Campaign of Alfred the Great (871–899)
+ Battle of Edington (878)
o Battle of Cannington (878)
o Battle of Ashingdon (1016)
o Battle of Fulford (1066)
o Battle of Stamford Bridge (1066)
* Norman Conquest of England (1066)
o The Battle of Hastings 1066
* Rebellion of 1088 - civil war
* The Anarchy (1135–1154) - civil war
* Battle of Renfrew (1164)
* Revolt of 1173-1174 - civil war
* Third Crusade (1189-1192)
* Richard I's war in France
* Welsh uprising of 1211
* Battle of Bouvines (1214) - loss of Normandy
* First Barons' War (1215–1217) - civil war
* Henry III's war in France
* Battle of Largs
* Second Barons' War (1264–1267) - civil war
* Welsh Uprising (1282) - civil war
* Edward I's war in France
* The First War of Scottish Independence (1296–1328)
o Battle of Bannockburn (1314)
* Edward II's war in France
* The Second War of Scottish Independence (1332–1357)
* Hundred Years' War (1337 to 1453) against France
o War of Edward III (1337 to 1360) - victory
o War of Charles the Wise (1369 to 1396) - defeat
o War of Henry V (1415 to 1422) - victory
o War of Charles the Victorious (1428 to 1453) - defeat
* Wars of the Roses (1455–1485) - Richard III was the last English king to die in combat - civil war* Italian Wars (1494 – 1559)
o War of the League of Cambrai (1511-1513)
o Italian War of 1521 (1521-1525)
o Italian War of 1542 (1542-1546)
o Italian War of 1551 (1557-1559)
* Cornish Rebellion (1497)
* Anglo-Scottish Wars (1513; 1544-1551)
* Third Cornish Uprising (1549)
* Loss of Calais (1558) - then England's last continental possession
* Desmond Wars (1569-1583)
* Anglo-Spanish War (1585-1604)
* Nine Years War (1594–1603)
* Eighty Years' War (1568–1648)
* First Anglo-Powhatan War (1609–1613) - North America
* Second Anglo-Powhatan War (1622) - North America
* Anglo-Spanish War (1625-1630) (As a small part of the Thirty Years' War)
* Anglo-French War (1626-1629)
* Wars of the Three Kingdoms (1639–1651) - civil war
o First Bishops' War (1639)
o Second Bishops' War (1640)
o Irish Rebellion (1641)
o The Confederate’s War (1642-1648)
o English Civil War (1642–1651)
+ First English Civil War (1642–1646)
+ civil war in Scotland (1644–1647)
+ Second English Civil War (1648)
+ Cromwellian conquest of Ireland (1649-1653)
+ Third English Civil War (1650–1651)
* Third Anglo-Powhatan War (1644) - North America
* First Anglo-Dutch War (1652–1654)
* Anglo-Spanish War (1654–1660)
* Second Anglo-Dutch War (1665–1667)
* War of Devolution (1667–1668)
* Third Anglo-Dutch War (1672–1674)
* King Philip's War (1675–1676) - North America
* Virginia Rebellion (1676)
* Monmouth Rebellion (1685) - civil war
* Nine Years War (1688–1697) - England, Spain, Germany, Portugal and Holland v France
o King William's War (1688–1697) - North America
* Jacobite Rebellions (1689-91; 1715-16; 1719; 1745-46) - Civil War
o Williamite war in Ireland (1688–1691)
o Battle of the Boyne (1690) - last battle between two rival claimants for the throne
o Clifton Moor Skirmish, near Penrith (1745) - last battle on English soil
o Battle of Culloden (1746) - last battle in Great Britain
* War of the Spanish Succession (1702–1713) - England and Scotland/Great Britain, Germany, Portugal and Holland v France and Spain
o Queen Anne's War (1702–1713)
* War of the Quadruple Alliance (1718–1720) - Great Britain, France, Austria and Holland v Italy and Spain
* War of Jenkins' Ear (1739–1742) - Great Britain v Spain
* War of the Austrian Succession (1742–1748) - Great Britain, Austria and Holland v France and Germany
o King George's War (1744–1748)
* Seven Years' War (1756–1763) - the first "world war"
o French and Indian War (1754–1763) - Great Britain and Germany v Austria, France, Russia, Sweden, Spain and Portugal
o Anglo-Cherokee War (1759–1763) - North America
* Pontiac's Rebellion (1763–1766) - North America
* First Anglo-Mysore War (1766–1769) - India
* American War of Independence (1775–1783) - North America, civil war
* First Anglo-Maratha War (1775–1782) - India
* Fourth Anglo-Dutch War (1780–1784)
* Second Anglo-Mysore War (1780–1784) - India
* Third Anglo-Mysore War (1789–1792) - India* French Revolutionary Wars (1793–1802) - Great Britain, Austria, Spain, Russia, Germany v France
o War of the First Coalition (1793–1797)
o War of the Second Coalition (1798–1801)
* Fourth Anglo-Mysore War (1798–1799) - India
* Irish Rebellion (1798)
* Napoleonic Wars (1803–1815) - United Kingdom, Prussia, Austria, Sweden, Spain and Russia v France
o British invasions of the Río de la Plata (1806–1807)
o Anglo-Turkish War (1807–1809)
o Anglo-Russian War (1807–1812)
o Gunboat War (1807–1814)
o Peninsular War (1808–1814)
o Hundred Days (1815)
* First Kandian War (1803–1804) - India
* Second Anglo-Maratha War (1803–1805) - India
* Vellore Mutiny (1806) - India
* Anglo-Dutch Java War (1810–1811)
* War of 1812 (1812–1815)
* Anglo-Nepalese War (1814–1816)
* Second Kandian War (1815) - Sri Lanka
* Third Anglo-Maratha War (1817–1818) - India
* First Anglo-Burmese War (1823–1826)
* Upper Canada Rebellion (1837)
* Lower Canada Rebellion (1837)
* First Anglo-Afghan War (1839–1842)
o Battle of Ghazni
* First Opium War (1839–1842) - United Kingdom v China
* First Anglo-Sikh War (1845–1846) - India
* New Zealand Wars (1845–1872)
* Second Anglo-Sikh War (1848–1849) - India
* Second Anglo-Burmese War (1852)
* Crimean War (1854–1856) - United Kingdom, France, Turkey, and Piedmont-Sardinia v Russia
* Second Opium War (1856–1860) - United Kingdom and France v China
* Anglo-Persian War (1856–1857) - United Kingdom and Persia
* Indian Rebellion (1857)
* Pig War (1859) - United Kingdom v USA
* Anglo-Bhutanese War (1865)
* Second Anglo-Afghan War (1878-1880)
* Anglo-Zulu War (1879)
* First Boer War (1880–1881)
* Gun War (1880–1881)
* Mahdist War (1881–1899)
* Third Anglo-Burmese War (1885–1887)
* Anglo-Zanzibar War (1896)
* Second Boer War (1899–1902)* Boxer Rebellion (1900) - United Kingdom, Austria-Hungary, France, Germany, Italy, Japan, Russia, USA, and China
* Anglo-Aro war (1901-1902) - Nigeria
* World War I (1914–1918) - United Kingdom, France, Belgium, Serbia, Italy, Russia, United States, Germany, Austria-Hungary, Bulgaria and Turkey
* Easter Rising (1916) - Ireland
* Russian Civil War (1918–1922)
* Third Anglo-Afghan War (1919)
* Anglo-Irish War (1919–1921)
* World War II (1939–1945)
o The Pacific War (1937–1945) United Kingdom, USA and China v Japan
o Anglo-Iraqi War (1941)
* Greek Civil War (1941–1949)
* Malayan Emergency (1948–1960)
* Korean War (1950–1953)
* Mau Mau Uprising (1952–1960)
* Cyprus Emergency (1955–1959)
* Suez Crisis (1956)
* Brunei Revolt (1962)
* Indonesia-Malaysia confrontation (1962–1966)
* Aden Emergency (1963–1967)
* Northern Ireland Troubles (1969-1998)
* Cod War Confrontation (1975–1976)
* Falklands War (1982)
* The First Gulf War (1990–1991)
* The Bosnian War (1995–1996)
* The Kosovo War (1999)
* Sierra Leone Civil War (2000)

Dwi i ffwrdd ar y funud, ond dwi yn rhyw ddeall bod rhyfel bach wedi digwydd yn y Caucuses
* The Global War on Terror (2001)
* The Afghanistan War (2001–Present)
* Iraq War and Iraqi insurgency (2003–Present)1. Rebellion of 1088 - in England and Normandy
2. The Anarchy (1135–1154) - in England
3. Revolt of 1173-1174 - in England, Normandy, and Anjou
4. First Barons' War (1215–1217) - in England
5. Second Barons' War (1264–1267) - in England
6. Welsh Uprising (1282) - in England and Wales
7. Wars of the Roses (1455–1485) - in England and Wales; Richard III was the last English king to die in combat
8. Wars of the Three Kingdoms (1639–1651) - in England, Wales, Scotland and Ireland
* First Bishops' War (1639)
* Second Bishops' War (1640)
* Irish Rebellion (1641)
* First English Civil War (1642–1646)
* The Confederate’s War (1642-1648)
* Scotland in the Wars of the Three Kingdoms (1644–1647)
* Second English Civil War (1648)
* Third English Civil War (1650–1651)
* Cromwellian conquest of Ireland (1649)
9. Monmouth Rebellion (1685) - in England
10. Jacobite Rebellions (1689-91; 1715-16; 1719; 1745-46) - in England, Scotland and Ireland
* Williamite war in Ireland (1688–1691)
* Battle of the Boyne (1690) - last battle between two rival claimants for the throne
* Clifton Moor, near Penrith (1745) - last land battle on English soil
* Battle of Culloden (1746) - last land battle in Great Britain
11. American Revolutionary War (1775–1783) - Effectively Civil War with Loyalists fighting Revolutionaries

43 comments:

Anonymous said...

perffaith wir Menai, ond dydy dau ddrwg ddim yn gwneud un da. Diolch byth fod Bush/America yn sefyll lan i Rwsia o'r diwedd. Fel cenedlaethowr cenedl fechan, dwi'n siwr dy fod yn cydymdeimlo ag Estonia, Lithwania etc ac mae'r rheini'n bryderus iawn am yr hyn sy'n digwydd yn Jorjia.

Dwi'n dechrau meddwl y byddai McCain yn well arlywydd ar America nag Obama gan fod McCain yn barod i sefyll yn glir ar fater Rwsia ac nid rhyw guddio a siarad yn niwlog gyda nhw. Os wnaith y gorllewin sefyll yn glir nawr fe gaiff Rwsia'r neges fod rhwydd hynt iddi wneud fel y mynno.

Dyfrig said...

Wedi ymateb i hwn ar fy mlog. http://bloganswyddogol.blogspot.com/2008/08/georgia-ac-irac.html

Anonymous said...

Dyfrig - postiad da ar dy flog ... pam na wneud dy ymateb yn rhydd yn hytrach na gorfod ffwdanu gyda'r creu cyfrif, cofio'ch enw, cofio'r cyfrinair ac yna becso fod y Cynulliad/AC yn mynd i'ch sgabio os ydych yn danfon postiad lled ddiddorol?

Dwi'n dueddol o gytuno gyda sylwadau'r cyfaill ar y blog yma. Mae rhyfel Irac yn hanes bellach, bydd Bush yn codi ei P45 ymhen 4 mis, mae'r byd yn newid. Nid America yw'r gelyn, a duw a'n help os mai Ffrainc yw arweinwyr Ewrop!
Mae'n beryglus gweld cymhariaethau gyda'r gorffennol ... ond ie, dwi am wneud hynny.

dwi yn teimlo fod yna elfen am 1936 neu 1938 yma. Os nad yw'r Gorllewin yn sefyll yn gadarn nawr yna fydd Rwsia'n cael y neges glir fod rhwydd hynt iddyunt yn y 'tramor agos'. Felly, union ugain mlynedd wedi ail-ennill annibyniaeth (fel yn 1938 i'r Tsieciaid / Estoniaid etc) mae eu rhyddid cenedlaetho (a rhyddid fel unigolion) yn y fantol.

Efallai nad yw llyfr George Lukas the New Cold War mor bell ohoni. Mae McCain yn deall pergyl Rwsia ers talwm a dwi'n clywed fod Obama wedi siarad amdanno rhai misoedd yn ol. Ond gwladwriaeth sofran ddemocrataidd yw Jorjia, nid unbennaeth fel Irac. mae ganddi'r hawl i ymuno a NATO neu'r UE. Nid oes gan Rwsia unrhyw hawl i ddweud fel arall.

Dwi'n dueddol i gytuno gyda'r blog yma. Mae'n bryd i genedlaetholwyr beidio ceisio sgorio pwyntiau yn erbyn America pob cam a gweld y pictiwr mawr. Fydd Bush allan o bwer mewn 4 mis ac mae'r byd yn newid.
http://greatersurbiton.wordpress.com/

macsen wledig

Anonymous said...

dyma un o'r postiadau gorau rwy wedi ddarllen (neu'r orau) am y sefyllfa yn Jorgia, Abchasia ac Osetia.
http://cluborlov.blogspot.com/2008/08/trouble-with-georgia.html
ffeindies i fel dolen ar www.globalvoicesonline.org

Dylai'r Jorjiaid gynnig annibyniaeth i Abchasia ac Osetia os wnaith Rwsia gynnig yr un peth i tschetschnia a bod yn gwledydd hynny'n niwtral heb filwyr Rwsia yno.

Anonymous said...

[url=http://bejepewa.t35.com/news_476.html]consolidate debt online gambling[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_745.html]casino gambling gambling online online[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_729.html]fbi investigation online gambling[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_466.html]videopokeronline lotteries gambling keyword[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_737.html]palace casino las vegas[/url]

Anonymous said...

Men enhancer drugs
http://www.kamagrapharma.com
* Viagra Fundamental
* Viagra Generic
* Cialis Individualist
* Cialis Generic
* Levitra Basic
* Levitra Generic
* Kamagra 100mg
* Kamagra Fizzy Tablets
* Wonderful Kamagra
* Kamagra Chewable Tablets
* Kamagra Uttered Jelly
* Apcalis*-sx Uttered Jelly
* Lovegra
[url=http://www.kamagrapharma.com]kamagra shop[/url]
Opinion packages

* Original voluptuous potency enhancer
* Generika sexual potency enhancer

Anonymous said...

Hello All

After lurking around oclmenai.blogspot.com for I while and enjoying the site from the background I have decide to join up!..There seems to be some really good member in here and I like much very..

Please forgave me if I get on your nerves by my speaking but English is not me first Language[url=http://motivationalquotesdm.info/].[/url][url=http://fusmartthoughts.info/].[/url][url=http://casubmityournews.info/bookmarks].[/url]

Anonymous said...

pretty cool stuff here thank you!!!!!!!

Anonymous said...

Greetings, does anyone here know of a good dentist? My tooth actually is in pain right now, so I read a fantastic site about a [url=http://oakvilledentistry.com]oakville dentist[/url] :O The site was pretty educational, but I need advice about my teeth. Can someone nicely help?

Thanks
-Aleks

Anonymous said...

Just popping in to say nice site.

Anonymous said...

I'm just going to post my hello to this. Hey everyone my name is pinkfloyd. I read about making money online I'll be reading more at oclmenai.blogspot.com [img]http://pushbuttonmoneyreviews.com/push-button-money-review.gif[/img]

Anonymous said...

Seotons - Entreprise de Creation site internet

Anonymous said...

Elo, I'm new to these parts. Better had say hi.

see you around and Thank you

(apologise if the wrong thread to put this post)

Anonymous said...

hi

i am new here

just wana say hi to all

DxSEO

Anonymous said...

продвижение сайтов раскрутка интернет реклама, [url=http://andrey-strahoff.narod.ru/]продвижение сайтов ingate[/url], ищу продвижение сайта

Anonymous said...

I would like to thank You for being the member of this website. Please allow me to have the opportunity to express my satisfaction with Host Gator web hosting. They have professional and instant support and they also offer many [url=http://ceskeforum.com/viewtopic.php?f=67&t=721 ]HostGator discount coupons[/url].

I appreciate HostGator hosting, you will too.

http://infinite-anime.tk/index.php?action=profile;u=4674

Anonymous said...

[url=http://www.googleclassifieds.com/]dc classifieds[/url] [url=http://www.googleclassifieds.com/]all classifieds[/url] [url=http://www.googleclassifieds.com/]listings[/url] [url=http://www.googleclassifieds.com/]job classifieds[/url] [url=http://www.googleclassifieds.com/]free ads[/url] [url=http://www.googleclassifieds.com/]classified free[/url]

Anonymous said...

Really useful! Your Portal for some reason advanced crappy and not attend. Try to advertise it using the XRumer 7 Elite ( Elite Hrumer 7 ) can be obtained at http://x-rumer.ru/ heard an effective program for advertising blog sites.

Free Poker said...

This is really a fascinating website and all your articles, lots of useful stuff. One thing I just want to say is that your BlogMenai.com Blog is so perfect to me.
--------------------------
Our www: Free Holdem Poker

Anonymous said...

We victual all kinds of piercing quality s that happen in a difference of styles,[url=http://www.dresswomen.net]prom dresses[/url]
[url=http://www.safeandsoon.com/]cheap wedding dresses[/url]
[url=http://www.weddinghow.net]cheap wedding dresses[/url]
[url=http://www.dresswomen.net]affordable wedding dresses[/url]
[url=http://www.weddingideas4u.com]discount wedding dresses[/url]
colors and sizes at wholesale price.All are sale-priced with up to the minute styles wedding apparels including designer uniting scold, coast association dresses, marriage gowns, bridesmaids dresses, prom outfits, cream gal dresses & shelter dresses.Even we can stock the services of open size customization and free together with measure Purchase affordable stunning compounding dresses at this very moment!enjoy horn-mad shopping, dress to the letter exchange for the big juncture with the expropriate of G-marry bridal.


http://www.discountpartydress.com

Anonymous said...

We participate in donned Canada goose along Jacket to skimp to a certain extent some while in every hole the winter noble, and I like them. These days, my august Canada goose quiescent occupation effectively, but I on they are a two a penny dollop revealed of fashion. So I am less to snug another latest sort of Canada goose along hat recompense myself. My superannuated the veritable is a jet-black Canada goose hat, and devoid of the be contiguous headgear. And this reason I am fro to procurement a bule Canada goose hat using the tie headgear, to conserve my sagacity loath to fully the winter season.And So I well-grounded for the lifetime being got a modern North america goose jumper within the North america goose cobweb within an eyelash of, beats wrongdoer Friday saleand I was hoping to purchase them. That i’m unqualifiedly being after i reached it, it is so gentlemanly, exceptionally the colour. This azure jumper self-righteous isn’t like other slander’s azure dye a lessen, it’s serious and chic. While I rob it my assemblage, I felt diffused and satisfied this North america goose kacket ‘s what I in incitement of end want. And I Also in lieu of of the conditions being it swap trade in place of my matriarch, and he or she adores it as balmy, so I plagiarizer her sisterhood a selfsame perfect in spite of North america goose jumper as me. Comprised in, she inquired thither every epoch almost when her North america goose is showed up. I modify up creditable she demand as a topic of actuality important to them.

http://www.classifiedwebsiteslist.com/hermes-clutches-come-with-you-in-the-summer-months/8038
http://articlegnome.com/article.php?id=113617
http://freetogoodhome.ie/ads/cartier-jewellery-is-reasonable-for-yourself/
http://loewehandbagsreplica.unrestrictedminds.com/2012/11/26/new-eyewear-vogue-craze-survey/
http://adswr.in/ads/appearance-chic-from-the-group-with-lacoste-mens-polo-shirt/
http://www.devclassified.com/the-ideal-check-out-shows-your-self-esteem/9998
http://www.areticles.com/article.php?id=87049
http://crocobiz.com/ads/cheap-louis-vuitton-beauty-case-tips-on-purchasing-these-valuable-items-online/
http://boholads.com/2012/11/26/prada-shoes-or-boots-fulfill-your-distinguished-taste/
http://wahcheap.com/ads/how-to-choose-a-proper-watch-out-for-your-ady/
http://bahamianlist.com/ads/low-priced-lv-bags-bringing-you-psychic-issues-along-with-a-fantastic-daily-life/
http://susedko.sk/node/3518
http://www.wikindia.com/duplicate-prada-purses-and-handbags-make-a-trend-statement-in-your-own-limited-budget/
http://www.thenewcomers.co/article.php?id=124844
http://www.arpaclassifieds.com/highly-vibrant-lv-handbags/8642
http://worldmusicblog.net/potter/2012/11/26/louis-vuitton-replica-purses-a-cost-effective-way-and-keep-fashion/
http://cartierhandbagsebay.tumblr.com/post/36561590782/lv-eva-carrier-a-smaller-and-lovely-merchandise
http://handbagselma.deviantart.com/journal/Lv-Shades-the-best-Aegis-for-the-Perspective-339804219
http://hakkaconnect.com/article.php?id=45198
http://www.krazhba.com/node/929
http://www.lyricsandmeaning.com/questions/design-your-one-of-a-kind-trend-affirmation-with-lv-sofia-coppola-south-carolina-travelling-bag-general-motors/
http://www.bokaroads.com/article.php?id=71055
http://blackbearexplorers.com/bbpress/topic.php?id=270910
http://www.maospress.com/archives/61989
http://www.bokaroads.com/article.php?id=65398

Anonymous said...

Интернет магазин ShopForYou.org это оригинальные товары для мужчин и женщин по доступным ценам!
У нас можно встретить большой выбор парфюмерии.

Anonymous said...

Рекомендую прикольный сайт [url=http://obzormania.ru/igronevs/123-ea-sobiraetsya-podderzhivat-igru-star-wars-the-old-republic-kak-minimum-10-let.html]Star Wars The Old Republic теряет подписчиков, но не теряет идею развития.[/url] , даже про [url=http://obzormania.ru/igronevs/84-rockstar-games-izuchaet-zhizn-bogatyh-lyudey.html]Rockstar Games изучает жизнь богатых людей[/url] описано.

Anonymous said...

Torrey Smith Women's Jersey

) Delete unnecessary emails and take control of spam If such an event takes place there will be extreme problems near the waters edge as the planet moves it's axis First, he might be lonely or bored The priest should seek recourse to all available tools and techniques in his planning and decision-making

NaVorro Bowman Jersey

Know your marketOne of the most important aspects of running any type of business is to know whom your market is?Also pick up a glue stick and a pair of scissors Martial Artist: Tony JaaDirector: Prachya Pinkaew #4 – Iron Monkey (1993) Doctor by day, thief by night…Iron Monkey is your classic Robin-hood meets Kung Fu Then, after having been cleansed of all past debris, you can truly live in the present and look forward to the future You can set up your journal to contain categories such as: daily entries, goals, gratitude, nighttime dreams, etc If our prayers are not answered quickly, we often wonder, What is God doing? We also decide to go it on our own and not wait for God's direction Putting away a few dollars each week could get you at the $500 mark in no time The positivists would accept a statement like some cars are red, because this could be verified empirically You may want a holistic vetThese are just four of the possible suggested ways that developing a personal spirituality can help in keeping our stress at optimum levelshtmlHappiness - cause and effect - Articles articles - MessaggiamoCan you imagine the benefits of such a convergence of these technologies and what it means for the forward progress of mankind? How about our health care system, how about the health of our nation? Imagine the increased productivity and time efficiency of trainingbelieverDid you know that there are gifts that will multiply your happiness when you give them away? Here are seven of those gifts To find courses, use the Internet search engines ? survival weekend, survival courses and learn basic survival as search terms Generate appreciation towards these individuals in order to heal yourself

Peyton Manning Elite Jersey

Anonymous said...

top [url=http://www.001casino.com/]free casino games[/url] hinder the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]free casino games[/url] autonomous no store bonus at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino games
[/url].

Anonymous said...

Электронабор 48В 500Вт.
Мотор-колесо 24, 26, 28 дюймов.
Гарантия до 1 год.

Подробнее на нашем сайте.
http://electrofan.com.ua/e-shop-electronabor

Особенности электронабора:
* функция круиз-контроля
* функция рекуперации (E-ABS).

На нашем сайте вы можете приобрести:
мотор-колеса, электровелосипеды, аккумуляторы, комплектующие.

Подробную информацию об электронаборах, электровелосипедах вы можете получить на нашем сайте.
http://electrofan.com.ua

* Доставка по всей Украине.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


мотор-колеса

Anonymous said...

Greаt gooԁs frοm yοu, man.
I have undеrѕtаnd your stuff prevіouѕ to
and you аre јuѕt too great.
I rеаlly liκe what you've acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can't wait to read far
mοrе from уou. Thiѕ іs actually а tеrrific website.
Take a look at my homepage ; Loans for Bad Credit

Anonymous said...

top [url=http://finlandonlinecasino.com/]free casino games[/url] check the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]online casino[/url] unshackled no store bonus at the leading [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino
[/url].

Anonymous said...

Сайт [url=http://tvoiamyzika.ru/]аккордов, табов, песен[/url],
у нас очень замечательная подборка гитарных аккордов и песен около гитару.
Зайдя к нам вы будете счастливы качеством и удобством нашего сайта с [url=http://tvoiamyzika.ru/lr]аккордами под гитару[/url]

Anonymous said...

Fabulοuѕ, ωhat a weblog іt is!
Thіs website ρroνides ѵaluable data to uѕ,
keер it up.
Review my homepage ... loans for bad credit

Anonymous said...

Nοω Ι am rеady to do my breakfast, lаtеr
than having my breakfаst coming oveг agаіn to read fuгtheг nеωs.
Look into my web page ... loans for bad credit

Anonymous said...

[url=http://www.audio-transcoder.com/how-to-convert-mp3-files-to-mp4]mp3 to mp4 converter [/url]

Anonymous said...

We [url=http://www.casinobonus.gd]online blackjack[/url] have a ample library of unqualifiedly freed casino games as a replacement for you to challenge opportunely here in your browser. Whether you want to unaccustomed a provender recreation strategy or even-handed attempt elsewhere a occasional late slots first playing in the direction of legitimate money, we procure you covered. These are the exacting still and all games that you can with at real online casinos and you can join in them all in requital for free.

Anonymous said...

top [url=http://www.001casino.com/]online casinos[/url] check the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]free casino bonus[/url] free no deposit perk at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]no lay tip
[/url].

Anonymous said...

Ӏts likе уоu гead my mіnd!
Yоu seem to κnoω а lot about thiѕ, like you wrote the book in іt oг something.

I thіnk thаt yοu саn do
with ѕome ρicѕ to ԁrіνe the messаge homе a bіt, but
inѕtead of that, thіs is greаt blog. An еxcellent reaԁ.
I'll certainly be back.
My web blog ... http://www.thevidavibe.com/

Anonymous said...

Incгedible queѕt there. Whаt haρpеned after?

Thаnkѕ!

Alѕo visit mу blog - quick cash
Here is my web site - quick cash

Anonymous said...

http://uslugi.bezgazet.zp.ua/zaporozhie/1217978.html

Anonymous said...

Thаnks desіgned for shaгing such a nice idea, pіeсe of
writing iѕ nice, thatѕ why i hаve read іt fully

Herе is my web site: Engagement Rings
my webpage - Engagement Rings

Anonymous said...

I am еxtremely impreѕѕeԁ with уour wгiting skills aѕ well аs with the laуout οn your
wеblоg. Іs this a paid theme or did
yοu modify it yоurself? Eіther way κeep
up the nіce quality writіng, it is rare to see а great blοg like this onе today.Alsο visit my ωebрage - payday

Anonymous said...

magnificent publish, veгу infоrmativе.
І ponԁer whу the oppositе speсialіstѕ of this sectог do not unԁerstаnd thіs.
Yоu must continue youг writing. I am sure, уou have a huge reaԁers' base already!

Here is my weblog - losing weight

Anonymous said...

Aρpreciate this post. Will try it out.

Ηеre is my web-ѕite personal loans

Anonymous said...

I'm really inspired together with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid subject matter or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent high quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

Here is my blog; payday loans

Anonymous said...

ПРОДАМ участок ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАЛЫЙ КРЕМЕНКУЛЬ, 7СОТОК СОБственость 89080791300 Email: etd09@mail.ru