Thursday, April 02, 2015

Is etholiadau Cadnant a Phenyrheol

Etholiad Cyngor Sir Gwynedd

Llafur 233
Plaid Cymru 185
Llais Gwynedd 148
Annibynnol 94
Tori 22

Cyngor Tref

Plaid Cymru 280
Annibynnol 360

Cyngor Cymuned Penyrheol (Caerffili)

Plaid Cymru 340
Llafur 237

18 comments:

Anonymous said...

Biti. Dim y canlyniad oedd rhywun yn gobeithio amdano. Pwy oedd yn sefyll ar ran Llais Gwynedd ? .
Mae'n amlwg rwan fod gan Hywel Williams frwydr go iawn ar ei ddwylo.

Anonymous said...

Ymyraeth LlG yngolygu bod cynghorydd di-Gymraeg yn cynrychioli uno wardiau mwya Cymraeg Cymru. Gobeithio bod nhw'n falch...
Haydn Hughes

Anonymous said...

Be ddiawl sydd wedi digwydd fan hyn? Angen i blaid gymodi a sicrhau bod dim rhyw nonsns yn digwydd fel yr hyn arweiniodd at golli Ynys Mon a Llanelli.

lionel said...

Angen i'r Blaid gael re group a siarad plaen am sut maent yn colli ffordd. Cael eu chwalu ar mater cau ysgolion yw rhan or broblem. Pam ddiawl siarad am fwy o gau ysgolion cyn lecsiwn?
Pam ddiawl mynd o gwmpas y stiwdants o loegr yn eu atgoffa I fotio?
Mae Arfon yn beryg o ddod yn sedd lafur dim o achos pleidleiswyr Bangor chwaith.
Pydru or tu fewn iw cadarnle mae pleidlais y blaid amser deffro

Anonymous said...

Collodd y Blaid 33% o't fôt!!!! Sut ddiawl mae hynny'n digwydd? Sut mae Plaid dal i greu rhwyg a pobl yn sefyll yn enw LlG?

Mae Hywel angen edrych yn fwy bywiog hefyd. Did drosidd yn rhy neis neu rhy pwyllog. Angen urgency yno, angen iddo edrych yn urgent hefyd.

Anhen siarad iaith bohl gufredin. Anghofiwch y leaders debate. Nid arholiad yw etholiad. Does dim owtntiau am gael atebion 'cywir'. Angen dechre bod yn fwy street wise.

Mae hyn yn ganlyniad ufferbol. Wnaeth fot Llafur aros yn llobnydd ond beth sydd wedi digwydd i'r glymblaid oedd gan y Blaid i gadw'n sedd yna?

Bydd cannoedd o Lafurwyr o draws y Gogledd yn heidio i Arfon nawr.

Hywel, mae angen i ti edrych yn fwy bywiog a llai fel geinidog capel. Ac mar angen bod yn lkai dogmatig a sicrhau bod dim mwy o sbkits o fewn cybghrair y Blaid

Jyst dwedwcj bod dim mwy o gau ysgolion. Dyna fydde Llafur ynneud yn y de.

Cai Larsen said...

Bois bach calliwch. Is etholiad oedd hi am sedd Huw Edwards mewn ward lle gymrodd ugain mlynedd i hwnnw sefydlu ei hun yno. Doedd y Blaid ddim yn ennill yng Nghadnant pan roedd rhaid pwyso pleidleisiau Dafydd Wigley yn etholiadau San Steffan. Mae Sion Jones yn cynrychioli Bethel - pentref sydd yn rhoi ychydig iawn o bleidleisiau i Lafur mewn etholiadau Cynulliad a San Steffan. Mae gan is etholiadau ddeinameg eu hunain - ac mae pethau fel y ffaith bod yr ymgeisydd Llafur yn byw ar stad tai fawr Maesincla yn cyfri mewn amgylchiadau felly.

Gyda llaw, dydi mater ysgolion ddim yn berthnasol i Gaernarfon - ond mae tan gyllido ysgolion mawr yn issue. Dyna pam na wnaeth LlG ddim o'r mater.

Mae'r syniad o gannoedd o actifyddion Llafur yn - wel, ddigri.

Edwyn said...

Mae hyn yn dangos fod Llafur am ennill Plaid mis nesa. Roedd ymgeisydd y blaid yn ddyn cryf a da, ac iddo golli - yn dweud y cyfan am Blaid Cymru fel mae hi ar hyn o bryd. Ac wedyn colli sedd ar Gyngor Tref ? Wel mae hynny yn dweud y cyfan.

Rhys Llwyd said...

Sawl ffactor ar waith rwy'n amau. Er fod Glyn a Menna (fy ngwraig!) yn ymgeiswyr cryf, toedde nhw ddim yn ffigyrau oedd wedi sefydlu eu hunain yn y Ward fel y ddau fu'n ffuddugol oedd wedi sefyll sawl tro o'r blaen. Rwy'n meddwl mai pleidlais bersonol gref gafodd y ddau a fu'n fuddugol, fel y bleidlais bersonol gref oedd gan Huw Edwards pan oedd yn ennill y ward i'r Blaid. Fel roedd Cai yn dweud, mae deinameg fel hyn yn chwarae rôl bwysig mewn gwleidyddiaeth leol.

Ond ffactor arall heb os yw fod y Blaid yn cael ei weld fel yr "establishment party" yng Ngwynedd oherwydd mae'r Blaid yw'r blaid lywodraethol yn y Cyngor Sir. Mae rhywbeth eironig am hyn gan fod y Blaid yn genedlaethol dan arweinyddiaeth ragorol Leanne yn cael ei gweld fel y Blaid radical amgen. Mae deinameg wahanol yng Ngwynedd gan fod y Blaid wedi bod mewn grym yma ers degawdau. Byddai golygol etholiadol y Blaid yng Ngwynedd yn well petai arweinyddiaeth y Blaid yn y Cyngor yn adlewyrchu'n well bolisiau a cyfeiriad cenedlaethol y Blaid. Ond dyma ddeuoliaeth sy'n gyffredin rhwng Plaid a Llafur - mewn rhannau o'r wlad maen nhw'n wrthblaid mewn rhannau eraill maen nhw mewn llywodraeth - cymhleth!

Dwi ddim yn meddwl fod bai yn syrthio ar neb. Ond mae'n bwysig i bawb nodi'r ffactorau wrth symud mlaen.

Reg Thomas said...

On Rhys Llwyd I think he agrees that they were strong candidate but not established in the ward. I beg to differ, Glyn Tomos is a very nice chap (i'm afraid I don't know the lady) but people are totally unhappy with Plaid Cymru not because of the schools issue but failure to bring quality jobs into the area, Dafydd Wigley went in in 1974, and jobs have been far and few between since then, yes that place in |Llanberis came but that is onlyone. I sincerely believe that next month will be the time that Arfon goes back to Labour MP the first time for over 41 yrs. I also hear that Llais Gwynedd are considering standing for the assembly elections, now if that happens, the Plaid vote will be split and |Labour will walk that one too. (My written Welsh is atrocious but I understand it)

Bill Chapman said...

Dwy'n gobeithio y byddwch yn ystyried ymateb gan aelod o'r Blaid Lafur. Dw i'n byw yn Aberconwy ac dw I’n nabod yr ardal hon yn well nag yr dw i’n nabod Gwynedd.
Mae Llafur yn cynnal ymgyrch ddisgybledig yma yn Aberconwy, a bydd yn elwa. Yr hyn sy'n fy nharo i yw bod Plaid Lafur wedi cael ei aelodau a chefnogwyr allan ar y ddaear,yn curo ar ddrysau a siarad â phobl - yn y ddwy iaith. Ni all unrhyw nifer o daflenni drwy'r post guro’r ymagwedd bersonol hon. Mae timau bach o Blaid Cymru wedi bod allan, mae'n wir, ond maent wedi cael sgyrsiau gyda llai o etholwyr. Mae'n syml.

Anonymous said...

If MPs are responsible for bringing in jobs the last thing Arfon needs is a Labour MP. We'll be in the same mess as Blaenau Gwent or Merthyr Mr Thomas.

Anonymous said...

Mr Thomas, Wales has been voting Labour since 1918, and is yet the poorest area in the UK. A vote for Labour is a vote for poverty.

Reg Thomas said...

Mr Anonymous, But what you see is that places with a Labour MP or AM seem to get loads of cash. Look at the waste Wales has done with EU money that includes labour,Lib,Con and Plaid locations, Gwynedd has a PEG meeting that have no idea what to to with ESF,ERDF and EASGGF funds. They create jobs for 3 years and the funding finishes and the jobs go. Compare it to Liverpool who also had Obj 1 funding and transformed that city to make it a thriving centre of business.

Reg Thomas said...

I'm a floating voter (Lab,Lib and Plaid but no Cons. Having lived in the Bangor area since I was 8 years old, over the years my vote has gone all way. Last election I decided to give one last chance to Hywel, just to see if he can do something but i'm extremely disappointed, he is like the invisible man, only comes out every 4 years. And the Mr Ffred he is also very very quiet. This time i'm switching to the young lad Sion (forgot his surname) he appears to make an impact in the ward he serves on Gwynedd Council but for the general i'm yet to decide. Wales needs a kick in the rear to make people do something, it's always Cardiff this and Cardiff that nothing up North (apart from Carl Seargant's Wrexham)

Anonymous said...

So you're considering voting for a candidate from South Wales. Great thinking.

Cai Larsen said...

Where Alun Pugh comes from is neither here or there. But it is a fact that Wales has voted Labour since 1918 in the hope of getting better jobs etc & the result is that we're at the bottom of every economic table going. Labour in Wales has an unrivaled record of failure.

Reg Thomas said...

Yes I agree. Economically Wales is deprived, there are not enough quality jobs here for people only service jobs that on the whole pay less. But what I am saying that Labour seats, Plaid seats, Tory seats doesn't matter where in Wales (apart from Cardiff) economically Wales has done nothing with EU money apart from waste it.

Cai Larsen said...

The common denominator is that Labour dominate in Wales and have done so for a century. A vote for Labour is another way of saying 'We're happy with the little we've got'.

Scotland get a far better deal because the Westminster partyies fear the SNP. We get nothing because we ask for nothing when we go to the ballot box.