Thursday, April 16, 2015

Delwedd y ddadl

Wel, mi ddaeth y ddelwedd fwyaf cofiadwy wedi i'r ddadl ddod i ben.


A'r ail ddelwedd.  5 comments:

Anonymous said...

Mae'r SNP wedi cael lwc gwych - Nicola Sturgeon yn olynydd mwy na theilwng i Alex Salmond, ac yn dechrau edrych yn un o'r gwleidyddion mwyaf abl yr 21ain ganrif.
Hoffwn ddweud rhywbeth cyffelyb am Leanne Wood, ond ..............

Cai Larsen said...

Anghytuno'n llwyr efo'r awgrym olaf.

Mae LW wedi ymddangos ar hyd a lled y wlad yn ymgyrchu, mae'n perfformio'n hyderus ar y teledu, mae wedi hen ddysgu ei stwff ac mae'n dangos lefel rhyfeddol o ynni wrth fynd ati i ymladd yr etholiad.

Ar ben hynny - fel rhywun sy'n canfasio'n fynych - mi fedra i ddweud wrthyt bod yna gryn dipyn o ganmol arni ar stepan drws.

BoiCymraeg said...

Dydi Leanne ddim ar lefel Sturgeon eto ond mae'n gwneud yn dda a byddai Elin Jones ddim yn gwneud cystal pe bai hi wedi ennill (a dyw hi'm gwerth son am Dafydd ET).

Anonymous said...

Da i glywed. Poeni ei bod yn gwneud argraff da ar y chwith yn Lloegr, ond hynny'n cyfri dim yng Nghymru.

Anonymous said...

Ydi Milliband yn garcharor o'i dynged erbyn hyn?

https://www.flickr.com/photos/32689834@N00/17179004171/