Tuesday, April 28, 2015

Gohebiaeth etholiadol o fydysawd cyfochrog

Dwy etholaeth, dau set gwahanol o gymeriadau ond yr un gohebiaeth i pob pwrpas.  Gohebiaeth o fydysawd cyfochrog lle mae pawb ond am y Lib Dems yn colli tir.

1 comment:

WIlliam Dolben said...

hylo Cai:

ar sail pôl piniwn neu farn bur?

mae'r henelectionforecastuk 'ne wedi newid y canlyniadau mymryn:

Ceredigion Rhyddf.33 PC 32
Môn Llafur 32 PC 30
Llanelli Llafur 36 PC 33

agos iawn y y tair sedd