Wednesday, April 01, 2015

Is etholiad Ward Cadnant

Os ydych yn byw yn ward Cadnant Caernarfon cofiwch fotio i Menna Machraeth yn is etholiad Cyngor Tref Caernarfon 'fory (dydd Iau), ac i Glyn Tomos ar y Cyngor Sir.  Mae'r ddau yn sefyll yn enw Plaid Cymru.


No comments: