Wednesday, January 17, 2007

Gogledd Iwerddon Ddoe a Heddiw

Mae'r broses heddwch yng Ngogledd Iwerddon mewn trafferthion eto fyth gydag anghytundebau ynglyn a phlismona yn dal pethau yn ol y tro hwn. Serch hynny mae'r newid yn ansawdd bywydau pobl yno tros ddegawd yn syfrdanol. Hwyrach bod y lluniau hyn yn rhoi blas o hynny.

Ddoe

Siarad efo'r heddlu - erstalwmByddin Prydain, Belfast 69


Belfast ar danBom tan, BelfastByddin Prydain - De Armagh


Cynhebrwng ym mherfedd dir PIRA, Dwyrain TyroneParch at y fanerIan a'i ffrindiau yn dweud "Na" eto fyth yn Stormont


Murlun Gweriniaethol, BelfastPIRA, De ArmaghRUC mewn lifrai "risg isel"UVF BelfastA bellach

Arfordir AntrimGem berygClwb nos

Swydd Down yn y gaeafGortin Glens TyroneGwyl Gorllewin BelfastLlynoedd FermanaghQueensSyrffioRali ychydig yn gwahanolClwb nos Shines

Sunday, January 14, 2007

Gwibdaith i Gatalonia

Y Mrs a minnau wedi priodi ers chwarter canrif - felly dyma bendrefynu'n hwyr mynd i Gatalonia am ychydig ddyddiau i ddathlu'r barchus, arswydus achlysur. Rhyw son ar y ffordd am yr holl lefydd rydym wedi bod iddynt ar hyd y blynyddoedd ac heb drafferthu i gofnodi pethau , nes bod un gwyliau yn ymdoddi i un arall yn y cof - a phob ymweliad a thref neu bentref hwythau yn ymdoddi - un i mewn i'r llall. Felly mae Nacw wedi cofnodi beth ddigwyddodd y tro hwn - diwrnod wrth ddiwrnod.

Mawrth 2/1/07

Taith digon di drafferth o Gaernarfon i Lerpwl, a’r awyren yn cychwyn ar amser. Darganfyddiad erchyll ar y ffordd i Girona fodd bynnag – wedi anghofio’r drwydded yrru adref. Disgwyl yn y maes awyr am rhyw awr i’r DVLA ffacsio’r manylion i’r cwmni hurio ceir. Dal y bws heb y drwydded yn y diwedd i Girona heb dderbyn y ffacs o’r drwydded. Cael pryd blasus iawn o fwyd – yn hwyr braidd.
Mercher 3/1/07

Crwydro o gwmpas canol hen dref Girona yn ystod y bore – llaweroedd o siopau bach arbennigol yno. Llawer o stondinau crefft yno hefyd tros y Nadolig.

Mynd am dro i erddi hyfryd y Passeig Arqueaoleg – gerddi hyfryd uwchlaw’r dre a cherdded ar hyd y waliau – golygfa wych. Gweld y Banys Arabs – baddondai ‘Arabaidd’. Mynd am dro i’r Parc de la Devesa ac wedyn mynd i nol y car o’r diwedd.

Iau 4/1/07

Gadael Gerona a mynd i Figueres – tref sy’n cael ei chysylltu efo Salvador Dali. Dod o hyd i pension digon rhad trwy holi mewn bar lleol – y ffordd mwyaf effeithiol o ddod o hyd i rhywle i aros efallai.

Museo S. Dali yn lle hynod ddiddorol, os bizarre chwedl plentyn Ffrangeg oedd yn cael ei lusgo oddi amgylch yr adeilad gan ei rieni. Roedd amrediad rhyfeddol o eang mewn amrediad rhyfeddol o gyfryngau ar nifer rhyfeddol o themau (megis llun o fwrdd yn ymosod ar soddgrwth) wedi eu cadw’n chwaethus mewn adeilad oedd yn – wel – rhyfedd.


Bedd Dali - yng ngwaelod yr amgueddfa.


Gwener 5/11/06

Ymweld a Chastell Sant Ferran cyn gadael Figueres. Ymddengys mai hon ydi’r gaer filwrol fwyaf yn Ewrop – yn dibynnu os mai’r llyfr teithio ynteu’r wybodaeth a geir yn y lle ei hun yr ydych yn ei gredu.


Codwyd y gaer yn sgil Cytundeb y Pyrenees, gan bod y cytundeb hwnnw’n symud y ffin i’r de, ac felly’n amddifadu Sbaen o llawer o’i cheiri. Ymddengys bod rhan o’r adeilad yn cael ei ddefnyddio o hyd gan fyddin Sbaen, ond gwag ydi’r rhan fwyaf o’r adeilad anferthol – ac mae’n wirioneddol anferth. Saif yn dyst tawel mawreddog i ofnau Sbaen wrth edrych tuag at ei chymydog gogleddol ac i’r cyfoeth oedd yn arllwys yn ol o Dde America ar y llongau arian diwethaf.

Yn y prynhawn symud ymlaen i dref glan mor Cadaques – tref gyda phob un o’i hadeiladau wedi eu gwyngalchu. Cael y profiad anarferol braidd o fwyta cinio mewn llewys crys ar lan y mor gan edrych ar addurniadau Nadolig.

Gyda’r nos daeth y tri brenin i Cadaques, fel ag y daethant i’r rhan fwyaf o drefi eraill yng Nghatalonia ac yn ehangach trwy Sbaen. Ar y chweched y bydd plant yn cael anrhegion yno – a gan y brenhinoedd ac nid gan Sion Corn. Roedd nifer fawr o blant yn disgwyl amdanynt wrth y traeth, a chanodd clychau’r eglwys trwy eu hymweliad - am tua hanner awr.

Ymddengys mai ar gwch oedd y brenhinoedd yn cael eu cludo i’r pentref yn y gorffennol, ond roedd y drefn wedi newid eleni – coets a cheffylau oedd y drafnidiaeth y tro hwn – siom i wraig y caffi lle’r oeddym yn bwyta yn y prynhawn. Roedd criw bach o Saeson yn cael diod ar y traeth gyda’r nos, ac yn amlwg heb glywed am y newid cynlluniau – roeddynt yn edrych allan i’r tywyllwch yn chwilio am y brenhinoedd. Yn anhygoel roeddynt mor benderfynol main nhw oedd yn iawn nes iddynt barhau i syllu i’r tywyllwch wedi i weddill y traeth wagio wrth i’r tri brenin ddod i lawr y lon y tu ol iddynt.

Y Ramblas o ffenest llofft y gwesty