Saturday, April 18, 2015

Llafurwatch 1010

Unrhyw un wedi sylwi bod Albert Owen yn anodweddiadol o flin ar ei gyfri trydar @AlbertOwen?  Ga i awgrymu eglurhad posibl.


6 comments:

Anonymous said...

O ran diddordeb, o edrych ar y rhagolygon, sawl Unoliaethwr fuasai'n cael ei ethol ?

Tor/Lib/UU/UKIP v

Llaf/SNP/PC/Gwyrdd/SDLP ?

Anonymous said...


Pobl yr Ynys, medd Albert Owen, yn rhy 'sophisticated' i lyncu neges Plaid Cymru. I bawb felly, fel fi, sydd yn bwriadu pleidleisio i Blaid Cymru, mae'n rhai ein bod yn 'unsophisticated'


Diffiniad. ADJECTIVE

lacking refined worldly knowledge or tastes:

"an unsophisticated young man"

Synonyms:

unworldly · naive · simple · innocent · ignorant · immature · callow · inexperienced · childlike · artless · guileless · ingenuous · unrefined · unpolished · gauche · provincial · parochial · rustic

Rheol euraidd gwleidyddiaeth Albert.

Paid ag amharchu yr etholwyr.

Ioan said...

Arfon 67%,
ynys Mon 56%
ceredigion 31%, fellu enill Ceredigion tua yr un mor debygol a cholli Arfon!

Anonymous said...

Mae nifer llawer uwch o bosteri Llafur yng Ngheredigion y tro yma, y rhan fwyaf wedi ymddangos ar ol 'Tippexgate' . Tybiaf fod y rhain yn dod ar drael y Lib-Dems a PC, yn y gymhareb 4-1. Y peth hanfodol, wrth gwrs, ydi beth yw eu cyfanswm. Ni all Llafur ennill, ond gallent helpu PC yn y ffordd y gall UKIP gynorthwyo PC yn Ynys mOn.
Galli'r un effaith fod yn berygl i PC yn Arfon.

Ioan said...

Chydig bach fwy o statistics:
P(Enill Arfon a Mon)=38%
P(Enill Arfon, Colli Mon)=29%
P(Colli Arfon, Enill Mon)=18%
P(Colli Arfon a Mon)=15%

Fellu, colli yn arfon yn fwy tebygol na'r cynlyniad yn 2010!!

OND Enill Mon ac Arfon yn fwy tebygol fyth...

Gut said...

Mae electionforecast rwan yn dweud:

Ceredigion
Plaid 33, LD 32

Mon
Llafur 32, Plaid 31

Llanelli
Llafur 38, Plaid 32

Arfon
Plaid 37, Llafur 30 (mwyafrif ychydig yn fwy nag 2010)

Mae fivethirtyeight efo union yr un forecast (defnyddio yr un data?)