Tuesday, May 04, 2010

Stalin Aberconwy


Ar dudalen flaen gwefan Ceidwadwyr Aberconwy (sydd wedi ei thalu amdani yn rhannol gan ddyn nad yw'n awyddus i dalu ei drethi fel chi neu fi o'r enw yr Arglwydd Ashcroft) ceir y datganiad sych dduwiol canlynol - We especially want to hear your views so go straight to the new blog, and join in the debate.

Ond ceisiwch adael sylw neu gymryd rhan yn y 'drafodaeth' a gallwch ddisgwyl i'ch sylwadau gael eu taflu i limbo'r rhyngrwyd oni bai eu bod yn esiamplau o sycioffantiaeth dagreuol o grafllyd fel yr isod:

The way that you and your team have conducted yourselves and addressed the whole challenge of this campaign is so impressive, I can’t begin adequately to express my admiration. You could not have done more and we’re all very proud of you.
You are now on the final lap and we all wish you success on Thursday.
I know how exhausted you must feel, so I welcome you as an honorary member of the Rhinoceros Club – head down and charge!
Good luck, Guto
Go get ‘em!Derek

Dyma ystyr debate i Geidwadwyr Aberconwy.

Byddai'r diweddar Joseph Stalin yn gwerthfawrogi'r math yma o debate.

No comments: