Saturday, May 08, 2010

Pwt bach ar Ogledd Iwerddon

Oes yna unrhywun wedi sylwi ar y cyd ddigwyddiad anarferol bod tri arweinydd y prif bleidiau unoliaethol yng Ngogledd Iwerddon wedi colli yn yr etholiad, gyda Peter Robinson (DUP) yn colli sedd mae wedi ei dal am ddegawdau yn East Belfast, Reg Empey (UCUNF) yn methu ag ennill yn South Antrim er bod cryn ddisgwyl iddo wneud hynny a Jim Allister (TUV) yn methu curo mab Ian Paisley yn Antrim North.

Cyd ddigwyddiad bach digon anarferol.

No comments: