Wednesday, May 05, 2010

Y polau olaf

Angus Reid/Politicalbetting
May 5 May 1
CONSERVATIVES 36% 35%
LABOUR 24% 23%
LIB DEMS 29% 29%

YouGov - the Sun


May 5 May 4
CONSERVATIVES 35% 35%
LABOUR 28% 30%
LIB DEMS 28% 24%

Populus - The Times

Populus/The Times May 5 Apr 27
CONSERVATIVES 37% 36%
LABOUR 28% 27%
LIB DEMS 27% 28%

TNS-BMRB

TNS - BMRB May 4 Apr 27
CONSERVATIVES 33% 34%
LABOUR 27% 27%
LIB DEMS 29% 30%

Opinium - Daily Express

Opinium - D. Express May 5 May 3
CONSERVATIVES 35% 33%
LABOUR 27% 28%
LIB DEMS 26% 27%


'Dwi wedi bod yn ddigon digywilyddi ddwyn y manylion am y polau uchod sydd oll wedi eu cyhoeddi heno o'r wefan benigamp honno politicalbetting.com

Maent yn weddol gyson mewn rhai ffyrdd - ceir amrediad o 33% i 37% i'r Toriaid, o 24% i 28% i Lafur ac o 26% i 29% i'r Lib Dems.

Mae yna un neu ddau o bwyntiau i'w casglu o hyn. I ddechrau mae Llafur yn mynd i mewn i ddiwrnod etholiad efo'u cefnogaeth yn wanach nag y bu ar unrhyw ddiwrnod cyn etholiad ers o leiaf 1983. Yn ail os ydi'r gogwydd yn unffurf, byddai pob un o'r set o ffigyrau uchod yn arwain at senedd grog. Yn drydydd, er gwendid affwysol Llafur, mae'r rhan fwyaf o'r polau uchod yn awgrymu nad ydi Toriaid Cameron yn 2010 ddim llawer mwy poblogaidd na Thoriaid Howard yn 2005. Yn bedwerydd, petai'r pol sy'n rhoi Llafur isaf yn agos ati (Angus Reid) mi fyddai pob un o seddi Cymreig Llafur ag eithrio rhai'r cymoedd a Dwyrain Abertawe mewn perygl. Mae yna hanes hir o Llafur yn sgorio'n agos at yr hyn mae'r pol gwaethaf iddynt ar y diwrnod olaf yn ei awgrymu.

Y ffigwr cyntaf ydi'r un cyfredol pob tro - yr ail ydi'r pol diwethaf.

No comments: