Thursday, May 06, 2010

Dyna fo 'ta

Newydd orffen ffonio cefnogwyr nad oeddynt wedi pleidleisio eto er mwyn gofyn iddynti fynd.

Ac ar hynny mae fy nghyfraniad bach innau i etholiad 2010 fwy neu lai trosodd. Mae hi wedi bod yn ymgyrch hir a blinedig i bawb - ac yn arbennig felly yr holl bobl hynny oedd yn ymgeiswyr.

Weithiau mi fydd yna sibrydion o gwmpas cyn i'r canlyniadau gael eu datgan. Os digwydd i mi glywed rhywbeth gyfeillion, chi fydd y cyntaf i gael gwybod.

No comments: