Tuesday, May 04, 2010

Ramesh yn y newyddion unwaith eto


Chwi gofiwch Ramesh Patel, y cynghorydd Llafur hysteraidd o Dreganna (Gorllewin Caerdydd) sy'n ystyried addysg Gymraeg yn ffurf ar buro ethnig.

Ymddengys bod y bwli anymunol hefyd yn bygwth busnesau yng ngorllewin y ddinas sy'n gwrthod arddangos deunydd etholiadol Kevin Brennan. Arwydd pellach, efallai bod Gorllewin Caerdydd yn llithro o afael Llafur.

Duw yn unig a wyr pam mai'r creadur yma ydi'r gwleidydd mwyaf poblogaidd yn Nhreganna.

1 comment:

Anonymous said...

e gorllewin caerdydd wedi cwympo i'r toriaid haleliwia