Tuesday, May 18, 2010

Gawn ni Jonathan Evans plis Mr Cameron?


Nid am y tro cyntaf na'r tro olaf mae blogmenai yn cytuno 100% efo Syniadau. Awgrymu, wel dweud mae'r blog y tro hwn nad ydi Cheryl Gillan yn addas i fod yn Ysgrifennydd Gwladol Tros Gymru.

Mi fyddwch yn cofio 'dwi'n siwr i'r Toriaid benderfynu cyflwyno Nick Bourne ger ein bron yn y ddadl olaf wedi iddi ddod yn amlwg yn y ddadl flaenorol nad oedd Cheryl yn rhy siwr pwy oedd Prif Weinidog Cymru.

Canolbwyntio mae Syniadau ar arfer anymunol Cheryl o fod yn Gymraes pan mae hynny'n handi, a pheidio a bod yn Gymraes pan mae'n haws peidio a bod yn un, ond mae hefyd yn cyfeirio at y ffaith na all Cheryl weld problem efo cael etholiad Cynulliad ac un San Steffan ar yr un diwrnod ym Mai 2015.

Rwan 'dydi o ddim yn syndod mawr na fyddai Tori yn meindio llawer petai'r ddadl Gymreig yn cael eu boddi'n llwyr gan un San Steffan, ac mai dadleuon Prif Weinidogol San Steffan fyddai'n penderfynu pwy fyddai Prif Weinidog Cymru. Ond wir Dduw mi fyddech yn meddwl y byddai ganddi rhyw fath o gydymdeimlad efo'r pleidleisiwr a'r pleidiau gwleidyddol yng Nghymru - gan gynnwys ei phlaid ei hun.

Ymddengys bod gan y Toriaid gynlluniau i leihau'r nifer o seddi seneddol yng Nghymru o 40 i tua 29 erbyn yr etholiad nesaf. Nid oes yna gynlluniau felly ar gyfer y Cynulliad. Felly mae Cheryl am wneud i bobl bleidleisio mewn dwy etholaeth wahanol ac mewn dau etholiad gwahanol ar yr un diwrnod. Mae hefyd am orfodi'r pleidiau gwleidyddol lleol i ymladd dau etholiad gwahanol mewn dwy etholaeth wahanol ar yr un diwrnod.

Meddyliwch am y peth mewn difri calon. Mae'n debyg mai dwy etholaeth fydd yng Nghaerfyrddin yn yr etholiad San Steffan nesaf, ond mi fydd yna dair (a chyfri'r un sy'n sownd i Dde Penfro) yn yr etholiad San Steffan. Mae'n fwy na phosibl y bydd Penarth wedi gadael De Caerdydd ac mai tair sedd fydd yn y brif ddinas yn yr etholiadau San Steffan, ond mi fydd yna bedair - Penarth yn gynwysiedig - yn yr un Cynulliad. Sut goblyn mae pleidiau lleol am ymladd etholiadau o dan yr amgylchiadau hyn, a sut goblyn mae'r etholwyr am fod efo'r syniad lleiaf beth sy'n mynd ymlaen.

Felly plis Mr Cameron, rhowch rhywun sydd o leiaf yn hanner call i ni - fel Jonathan Evans - mi fydd Cheryl wedi achosi anhrefn llwyr ar hyd y wlad mae gen i ofn.

2 comments:

Tory Whig said...

I hope you're only saying nice things about Cheryl, what!

Cai Larsen said...

Only the seetest things old fruit, only the sweetest things.

Tally ho for now.