Sunday, May 23, 2010

Strategaeth y babi, y dwmi a'r goets

Mae'n ddigri nodi bod Waleshome.org wedi cymryd at y syniad - ahem - gwrieiddiol a wyntyllwyd yn Golwg yn ddiweddar mai'r ymateb mwyaf priodol i'r Blaid ei chymryd i beidio ag ennill sedd ar lefel San Steffan fyddai peidio a sefyll yno eto. Strategaeth y babi, y dwmi a'r goets fel petai.

Mae'r blog yma wedi dadlau ar sawl achlysur bod yna rhywbeth digon Darwinaidd am wleidyddiaeth etholiadol. Mi fyddai dilyn y cwrs yma yn fwy trychinebus i'r blaid na strategaeth goroesi'r Dodo o gerdded at bobl oedd am ei guro i farwolaeth efo morthwyl. O leiaf 'doedd y Dodo ddim yn curo fo'i hun i farwolaeth efo morthwyl.

'Dwi ddim eisiau swnio fel llyfr hunan gymorth, ond 'dydw i ddim yn meddwl bod fawr ddim o'i le ar yr egwyddor nad oes yna'r fath beth a phroblem, dim ond her, a bod her yn rhywbeth i fwynhau mynd i'r afael a fo. Mae'r egwyddor yma yn un tipyn iachach o ran dyfodol tymor hir y Blaid na'r un a awgrymir gan Waleshome a Golwg.

No comments: