Monday, February 28, 2011

A rwan problem yn Aberconwy i Lafur



Ar ol colli eu hymgeisydd yn Arfon yr wythnos diwethaf, ymddangys nad ydi Ronnie Hughes eu hymgeisydd yn Aberconwy am sefyll chwaith. Yn wahanol i'r sefyllfa yn Arfon, 'does yna fawr o ddirgelwch yma - bu Ronnie'n sal ers tro, er ei bod yn dda deall ei fod yn gwella bellach.

Bydd y datblygiad yn hwb serch hynny i ymgyrch Iwan Huws i gadw'r sedd i Blaid Cymru wedi ymddeoliad Gareth Jones. Mae'r ymgyrch wedi agor swyddfa yn ddiweddar yn Cambridge House, Pant yr Afon, PENMAENMAWR, Conwy LL34 6AE .

No comments: