Saturday, February 12, 2011

Ramesh Patel yn erlid y Diwc eto fyth

Rydym eisoes wedi edrych ar Ramesh Patel, un o dri chynghorydd Llafur Treganna yng Nghaerdydd yng nghyd destun ei gasineb obsesiynol tuag at addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae gan Ramesh hefyd hanes o erlid tafarnau Treganna - y Maltings, y Lansdowne, y Canton a'r Insole er enghraifft (gwrthwynebu ceisiadau am ymestyniad oriau agor, gwrthwynebu hawl cynllunio i ddatblyg'r tafarnau ac ati). 'Dydi'r dyn ddim yn hoffi tafarnau o gwbl.

Beth bynnag, mae ganddo hen hanes o erlid un tafarn yn arbennig - y Duke of Clarence ar Clive Road. Mae wrthi unwaith eto - buniau sbwriel y Diwc sydd yn ei boeni ar hyn o bryd. Rwan mae'r Diwc yn dafarn digon diddorol, mae'n dafarn poblogaidd ymysg pobl dosbarth gweithiol cynhenid Treganna (yn arbennig cefnogwyr y Blue Birds), ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth gan Gymry Cymraeg yr ardal. Mi fydd yna adloniant Cymraeg yna'n fynych, a bydd y Blaid yn gwneud defnydd o'r lle o bryd i'w gilydd. Mae bron fel petai'r sefydliad gyda rhyw gysylltiad neu'i gilydd efo pob dim sy'n atgas i Ramesh.

Gan fy mod yn digwydd bod yn Nhreganna ar hyn o bryd, 'dwi'n meddwl y byddai'n syniad mynd am dro i'r Diwc am beint.

No comments: