Wednesday, February 16, 2011

Y llanw yn troi i'r SNP?


Mae yna nifer o bobl wedi gofyn i mi tros y misoedd diwethaf os ydi hi'n debygol y bydd yr SNP yn cadw grym yn yr Alban fis Mai. Fy ateb yn ddi eithriad oedd nad oes ganddyn nhw unrhyw obaith o gwbl. 'Doedd y canfyddiad yma ddim yn sylw aebennig o dreiddgar na gwreiddiol - mae pob pol piniwn yn y wlad ers Chwefror y llynedd wedi dangos bod Llafur ar y blaen.

Mae'n braf felly nodi bod y pol diweddaraf yn awgrymu y gallai'r SNP ddod o flaen Llafur unwaith eto eleni. 'Dwi'n gwybod nad yw un pol creu gwanwyn ynddo'i hun - ond mae pethau'r argoeli'n well nag oeddynt fis neu ddau yn ol.

No comments: