Sunday, February 13, 2011

Fideo diweddaraf Ia Tros Gymru

2 comments:

Anonymous said...

Beth yw lein Llais Gwynedd ar y refferendwm?

Dwi newydd weld y Cyng Louise Hughes yn gofyn y cwestiwn cyntaf ar raglen Referendum 2011 ar BBC 1 Wales ac yn dweud mai "the South Wales Assembly" mae pobl Meirionnydd yn galw'r Cynulliad a Russell Goodway (un o'r ddau gynrychiolydd Na ar y panel) yn dweud "I agree with Louise"!

Cai Larsen said...

Dwi ddim yn gwybod a dweud y gwir.