Sunday, February 27, 2011

Ymadawiad Alwyn Humphreys a'r Blaid Lafur

Diolch i Plaid Wrecsam am daflu ychydig oleuni ar ymadawiad disymwth ymgeisydd Llafur yn Arfon, Alwyn Humphreys.

Os ydi'r hyn mae Plaid Wrecsam yn ei ddweud yn wir - sef bod Llafur Arfon eisoes wedi argraffu eu pamffledi - efallai mai'r ffordd ymlaen ydi iddynt geisio dod o hyd i rhywun arall o'r enw Alwyn Humphreys i sefyll trostynt. Wedi'r cwbl mae Llafur Arfon ymhell, bell o fod yn nofio mewn pres.

1 comment:

Plaid Gwersyllt said...

Alwyn wedi gneud sylw ar blog Plaid Wrecsam.