Friday, February 11, 2011

Mubarak ac Obama

Mae'n ddifyr deall i Obama lwyddo i fynegi lled gefnogaeth i ddatblygiadau heddiw yn yr Aifft, er i'w lywodraeth o, a phob llywodraeth Americanaidd blaenorol, wneud (a defnyddio idiom Americanaidd anghynnes) sgwot didli i hyrwyddo democratiaeth o unrhyw fath yn y rhan yma o'r Byd .

Roedd, fodd bynnag braidd yn drist na wnaeth gynnig cymaint a gair o ddiolch cynhoeddus Mubarak am ei waith diflino tros ddeg mlynedd ar hugain, yn amddiffyn a hyrwyddo buddiannau yr Unol Daleithiau yn y Dwyrain Canol.

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.