Wednesday, February 16, 2011

Len a True Wales yn cystadlu i weld pwy ydi'r gorau am gamarwain

Diolch i Syniadau am dynnu sylw at gelwydd cyfatebol gan ddwy adain yr ymgyrch Na.

Mae'n ddiddorol nodi bod Len wedi cael ei hun mewn dipyn o stad oherwydd bod corff arolygu Cymru, ESTYN o'r farn bod 40% o blant Cymru gydag oedran darllen o leiaf flwyddyn yn is na'u hoedran cronolegol. Yn wir mae'n ystyried hyn yn 'drychinebus'.

Mae Len mewn perygl o gael trawiad ar y galon yn gwylltio gacwn fel hyn, a hynny'n gwbl ddi angen. Yr oll ydi 'oedran darllen' mewn gwirionedd ydi mesur cyfartalog o allu plant o oedran arbennig i ddeall testun ysgrifenedig. Mae'n anhepgor bod rhai plant am syrthio y naill ochr a'r llall i'r cymedr - mi fyddai'n amhosibl i bethau fod fel arall.

'Dydi'r ffaith bod ESTYN ei hun yn ymddwyn yn afresymegol trwy dynnu sylw at amrywiaeth naturiol mewn amrediad o ddata ddim yn adlewyrchu'n dda arnyn nhw wrth gwrs - yn arbennig felly ag ystyried yr effaith mae eu gobyldigwc ystadegol yn ei gael ar bobl fel Len sydd heb lawer iawn rhwng ei glustiau ag eithrio agenda gwrth Gymreig, ragfarnllyd.

Petai Len yn chwilio ymhellach gallai ddod o hyd i amrediad llawer ehangach mewn oedrannau darllen. Mae ffigyrau corff arolygu Lloegr, OFSTED, yn awgrymu bod traean plant 14 oed yn y wlad honno gydag oed darllen o leiaf dair blynedd yn is na'u hoed cronolegol.

4 comments:

Anonymous said...

Yn dilyn Trydar gan TrueWales heddiw dilynais y linc at yr erthygl. Dyma ran ohono:

Wasn’t Wales performing reasonably well economically?
That’s in the old days, before I grew up.
What’s gone wrong?
The Welsh Assembly Government.
Why what have they done?
Not a lot! But they’ve wasted money.

Dyma fi'n danfon neges at TrueWales felly:
how would a No Vote help Wales perform better economically?

Ymateb TrueWales: "It stops independence and Wales becoming a Soviet relic" !

Gwallgo.

Cai Larsen said...
This comment has been removed by the author.
Cai Larsen said...

Yup - mae'r ymgyrch Na wedi ei weirio i'r lleuad.

Anonymous said...

I was recommended this web site by my cousin.
I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.

You're incredible! Thanks!

My web blog Achat tweet pas cher