Thursday, February 03, 2011

Ymgyrch Ia Arfon


Bydd y stodinau stryd canlynol yn cael eu cynnal tros yr wythnosau nesaf:
Dydd Sadwrn 5 Chwefror: Caernarfon, y Maes

Dydd Sadwrn 12 Chwefror: Bangor , wrth y cloc
Dydd Sadwrn 19 Chwefror:
Caernarfon, y Maes
Dydd Sadwrn 26 Chwefror:
Bangor , wrth y cloc a hefyd Caernarfon, y Maes


Bydd pob un yn cychwyn am 10 o'r gloch y bore ac yn gorffen am un yn y prynhawn. Croeso i bawb.

No comments: