Monday, May 28, 2012

G'narfon a'r ffagl

Ymddengys bod fy nghymydog, Patrick McGuinness yn dod i ddeall mai yma mae yntau i fod.

1 comment:

BoiCymraeg said...

Da i weld fod y Guardian yn cynnwys rhai o'r 'dissenting voices' fel petai. O ddarllen y BBC mi fyddwch chi'n meddwl fod pawb yn y wlad o blaid yr holl sioe.