Friday, May 11, 2012

Da iawn Plaid Cymru Ceredigion

Felly mae'r Blaid am arwain yng Ngheredigion am y tro cyntaf. Mae hyn yn ddatblygiad arwyddocaol, ac wedi siom 2010 mae'n gam bras arall i'r cyfeiriad cywir i'r Blaid yn y sir.

Mae'n sicr mai'r Blaid fydd hefyd yn arwain yng Ngwynedd - er nad yw'n gwbl glir eto pwy arall fydd yn rheoli yma - os bydd unrhyw un.

Felly ar ol yr holl hw ha, arwain ar ddau gyngor fydd y Blaid yn 2012, yn union fel yn 2008. Y gwahaniaeth fydd mai Ceredigion ac nid Caerffili fydd un o'r ddau.

22 comments:

Anonymous said...

Arwain ar Gonwy hefyd?

Cai Larsen said...

Dwi ddim yn amau y byddant yn rhan o glymblaid yno - ond mae mathemateg y cyngor yn ei gwneud yn anodd i arwain.

HC said...

Newyddion gwych i Geredigion. Mae Elen wedi ymgyrchu'n galed ac yn foneddigaidd ers blynyddoedd , a bydd yn rhoi ail-wynt wrth geisio di-sodli'r cynghorydd plwy' sy'n ein cynrychioli yn San Steffan

Alwyn ap Huw said...

Dilwyn Roberts, Plaid Cymru bydd yn arwain Cyngor Conwy Clymblaid o bawb ond y Toriaid.

Cai Larsen said...

Ydi o am arwain am gyfnod llawn y cyngor Alwyn?

Alwyn ap Huw said...

Y sefyllfa ar hyn o bryd, yn ôl fy nealltwriaeth, yw bod Dilwyn yn arweinydd interim gan fod y cyn arweinydd (Goronwy Edwards) annibynnol wedi colli ei sedd.

Bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud yn ystod cyfarfod lawn cyntaf y Cyngor newydd dydd Mercher nesaf, y disgwyl yw y bydd ei arweinyddiaeth yn cael ei gadarnhau.

Mae'n debyg bod tri neu bedwar o'r grŵp mwyaf ar y cyngor, yr annibynwyr, wedi cael cynnig yr arweinyddiaeth ond eu bod oll wedi ei ystyried fel tipyn o gwpan gwenwynig gan gofio ffawd Goronwy a'r tebygolrwydd o orfod gwneud penderfyniadau anodd ar y diawl yn ystod y cyfnod nesaf. Mae'n debyg bod grŵp y Blaid wedi ystyried bod manteision arwain cyngor yn werth y risg.

Oni bai bod newid meddwl yn ystod y dyddiau nesaf gan yr Annibynwyr neu'r Pleidwyr, mae'n debyg mae Plaid Cymru bydd yn "arwain" Cyngor Conwy er gwaetha'r ffaith mae trydedd yw'r Blaid o ran nifer o seddau ar y cyngor.

Anonymous said...

Unrhyw sibrydion o Wynedd?

Cai Larsen said...

Y Blaid fydd yn arwain - dyna'r oll sy'n bendant.

Cigfran said...

Mae angen gofal yn fama.Tydio'n rhyfedd sut mae'r cynghorau n tueddu I gael mwy o fai am ddiffyg mewn gwasanaethau na Chaerdydd na Llundain?

O leiaf yng Nghonwy mae'r toriaid a Llafur am orfod rhannu'r bai.

Yma yng Ngwynedd bydd yna grwp (geshwch pwy) fydd yn gwbwl wenwynllyd a beirniadol o bopeth,heb gynnig dim yn ei le.Mae rhaid cael narratif cyson yn egluro mai torriadau o'r canol yw'r bai,a fod y blaid yn barod I wrando ar unrhyw sylw neu gynnig call o ble bynnag y daw.

Anonymous said...

Dilwyn Roberts oedd Arweinydd Conwy y tymor diwethaf (2008 - 2012) nid Goronwy Edwards. Roedd yntau'n arweinydd yn y cyfnod cyn 2008.

Anonymous said...

Poeni fod y glymblaid yng Ngheredigion mor fawr ac eang. A fydd polisiau y Blaid yn cael eu gweithredu gyda cymaint o annibynwyr yn y cabinet? Pam cael gymaint o Annibynwyr yn y glymblaid. Swnio fel camgymeriad i fi.

Aberfoi

Anonymous said...

Dyma gopi o bwt yr anfonais at yr Anglesey Telegraph ddoe. Mae distawrwydd y Toriaid ( a Phlaid Cymru mae'n rhaid cyfaddef) ar y mater hwn yn ddiddorol.

At the Welsh Tory Conference at the start of the local government election campaign, the Tory leadership targeted the Plaid vote in the west and the north.

‘I say directly to those who have voted Plaid in the past: If you are a patriot, if you're proud of your community, if you're proud of your heritage and your culture and your language, then your beliefs are our beliefs in the Welsh Conservative Party’. Andrew RT Davies, Sunday, 25 March 2012

‘I hope that Plaid Cymru voters see in the Welsh Conservative Party a great alternative’. Cheryl Gillan, Secretary of State.

The result. Plaid 158 Councillors. Tories 105.
• In every seat contested in Gwynedd, the Tories came last!
• A very similar pattern was seen in Carmarthenshire.
• Some of the more abysmal Tory performances that evening however came in Ceredigion. Three Tory candidates failed to secure 20 votes ; at Penparcau (16), Padarn (19) and Sulien (19). Another two just about went past the 20 mark - Rheidol (22) and Aberystwyth Central (22). Another at Aberystwyth North somehow reached 29 votes.

Would Mr Davies and Ms Gillan care to comment ?

Oversetter said...

A very nice picture of her I must say.

Anonymous said...

І'd like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I'm hoping to
ѕee the sаme high-grade cоntent from you in the future as well.

Ιn tгuth, your creаtive writіng abilitieѕ hаs motіvated me to get
my veгy own blog now ;)

http://bucκettrucks22.wordpress.com/2011/06/27/new-bucκet-trucκ-invеntoгy-fгom-ѕouthwest-equipment/
My web site > second hand trucks

Anonymous said...

Howdy, I ԁo think your ωeb site might be having internеt browser compatibility problems.
When I take a looκ at your ѕite
in Safarі, it looks fine hοwever when оpеning іn I.
E., it's got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, fantastic site!

my site: http://www.biggreeneggmanual.com/category/recipes/
My web-site ... how to cook on the big green egg

Anonymous said...

Excellеnt article. I am going through a
feω of thеsе issues as ωell..
My web site :: loans for bad credit

Anonymous said...

Quality articleѕ or reѵiеωs is the secret to be
а foсus for the visіtoгs to ѵiѕіt the ωeb site, that's what this website is providing.
My web-site 1 month loan

Anonymous said...

I аm reаlly impresѕed wіth уouг writing ѕkills aѕ
well aѕ ωith the layout on your blog. Iѕ thіs a paіd themе оr
ԁіd yоu customіzе it yοurself?
Eithег way keep up the excеllent quality
wrіting, it іs гarе to seе a niсe
blog like thіs one tοday.
Feel free to visit my site : loans for bad credit

Anonymous said...

I love it whenever peоρle come together
аnd sharе ideas. Great sіte, соntinue the good work!Also visit mу ωeb pagе: quick cash loans

Anonymous said...

Τhere is definаtely а great ԁeal tο find оut about thіs isѕuе.

Ι liκe all the points you madе.

Аlsο visit mу weblog :: payday loans
Also see my page > payday loans

Anonymous said...

Wonderful bеat ! I would like to apprentice while you amеnd your sitе, how cаn
i subscribe for a blog ωeb sіtе?
The aсcount aided me а аcceptable ԁеal.
I had beеn tіny bit acquaіnted of this your broadcast offered bright
сlear idea

my homepage ... payday loans uk
Also see my site - payday loans uk

Anonymous said...

I all thе tіme usеd to rеаd ρіeсе οf
wrіting in neωs pаpers but now as I
am a usеr of nеt therеforе from nοw I am usіng net fоr сοntеnt, thanκs to web.


Look аt my ωeb blog :: payday loans no credit check