Monday, May 28, 2012

Map y partis brenhinol

Os ydych chi wedi bod yn pendroni os ydi'ch sir yn lle mawr am bartis, neu'r teulu brenhinol - neu'r ddau, gallwch wirio hynny ar Datablog y Guardian.  Os nad oes gennych yr amynedd i ymbalfalu yno, 'dwi wedi dwyn eu map. 

2 comments:

Anonymous said...

dwi'n synnu gyn lleiad sydd yna ym mhob man!- cymerwch Winchester sydd yn y "coch" - dim ond 47 sydd yno.

dwi hefyd yn synnu mai Conwy yw'r Sir fwyaf frenhinol yng Nghymru!

Cai Larsen said...

Dwi ddim - mae llawer o drigolion Conwy wedi eu geni y tu allan i Gymru.