Friday, May 25, 2012

Cabinet newydd Cyngor Gwynedd

Dwi braidd yn hwyr ar hon, ond gwell hwyr na hwyrach am wn i.

Portffolio
Deilydd
Cynnwys
Arweinydd
Dyfed Edwards (PC Penygroes)
Arweiniad Strategol; Cynllunio Busnes
Dirprwy Arweinydd
Sian Gwenllian (PC Y Felinheli)
Cyfathrebu
Addysg
Sian Gwenllian
Addysg, Aelod Arweiniol Plant a Phobl Ifanc
Gofal
R H Wyn Williams (PC Abersoch)
Gwasanaethau Cymdeithasol; Iechyd (Strategol)
Amgylchedd
Gareth Roberts (PC Aberdaron)
Priffyrdd; Bwrdeistrefol; Trafnidiaeth; Ymgynghoriaeth
Amddifadedd
Brian Jones (Llafur Cwm y Glo)
Atal tlodi/Amddifadedd; Cydraddoldeb
Economi
John Wynn Jones (Plaid Cymru Hendre)
Economi; Adfywio; Caffael; Celfyddydau
Cynllunio
John Wyn Williams (Plaid Cymru Pentir)
Tai; Cynllunio; Cynllun Datblygu Lleol
Adnoddau
Peredur Jenkins  (Plaid Cymru Brithdir)
Cyllid; Adnoddau Dynol; Trawsffurfio
Gofal Cwsmer
Ioan Thomas (Plaid Cymru Menai)
Gofal Cwsmer; Democratiaeth a Chyfreithiol; Gwarchod y Cyhoedd, Y Gymraeg
Gwynedd Iach
Paul Thomas (Plaid Cymru Bowydd a Rhiw)
Hamdden; Gwynedd Iach; Gwasanaethau Ieuenctid; DarparuLlogyfarchiadau i bawb.

1 comment:

Un o Eryri said...

Y tim cryfaf yng Nghymru yn bendant