Thursday, May 31, 2012

Ffigyrau'r mis

Mi fydd y cyfnod o gwmpas etholiad yn garedig iawn efo Blogmenai fel arfer - dyna pryd y bydd y darlleniad ar ei uchaf o beth coblyn. Doedd mis Mai ddim yn eithriad - cafwyd y ffigyrau  uchaf erioed. Gan nad oes unrhyw etholiadau ar y gorwel, mae'n dra phosibl y bydd rhai blynyddoedd yn mynd rhagddynt nes i ni gael ffigyrau mor uchel eto.


No comments: