Saturday, January 09, 2010

Peter, Michael a Gordon

Ond tydi gwleidyddiaeth yn rhyfedd dywedwch? Dyna i chi'r Blaid Lafur sydd byth yn cael gwared o arweinyddion aneffeithiol - hyd yn oed Gordon Brown a Michael Foot sydd wedi gwneud un camgymeriad gwleidyddol ar ol y llall ac yn amlwg i bawb yn bobl anaddas i arwain plaid wleidyddol. Pe na fyddai dyn yn gwybod yn well gellid meddwl bod gan y blaid galon fawr feddal ddagreuol.A dyna i chi Peter Robinson, sydd yn wleidydd hynod ofalus a sicr ei droed sydd wedi treulio degawdau yn osgoi gwneud camgymeriadau gwleidyddol (mi wnaeth un go fawr tua deg mlynedd ar hugain yn ol, ond awn ni ddim ar ol hynny, bu bron iddo gael ei garcharu). Mae'n ddigon posibl nad ydi Robinson wedi gwneud unrhyw beth o'i le o gwbl yn ystod y sgandal gyfredol sydd wedi difa gyrfa wleidyddol ei wraig, ac os ydyw byddai cuddio peth gwybodaeth - o dan yr amgylchiadau - yn ddealladwy i'r rhan fwyaf o bobl. Ond mae'n dra thebygol - bron yn anhepgor y bydd Robinson yn cerdded y planc cyn diwedd yr wythnos nesaf, fel y bu'n rhaid i'r ddau Ian Paisley wneud o'i flaen.Mae pethau'n syml iawn i'r DUP - os oes rhywun - dim ots pwy yw a dim ots os nad oes unrhyw beth wedi ei brofi yn ei erbyn - yn bygwth rhagolygon etholiadol y DUP mae'n cael y gic. Adlewyrchiadu ffocws y blaid i ennill a chadw grym mae'r tueddiad yma i ddienyddio gwleidyddion sy'n tynnu gormod o sylw negyddol atyn nhw ei hunain yn ei wneud wrth gwrs. Pan fyddan nhw'n colli'r ffocws hwnnw, byddant yn colli eu statws fel prif blaid unoliaethol Gogledd Iwerddon.

1 comment:

Anonymous said...

Hi! I've been following your website for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Houston Texas! Just wanted to tell you keep up the good job!

My site :: hair growth
Also see my site: more helpful hints