Sunday, January 31, 2010

Ystadegau'r mis


Mwy o ddarllenwyr nag unrhyw fis ag eithrio mis Rhagfyr - ond wedyn doedd gen i ddim Oscar i fy helpu yn ystod y mis yma.

1 comment:

Anonymous said...

da iawn, so mae gen ti rhyw 2,500 o ddarllenwyr ffyddlon go iawn 'te?