Monday, January 18, 2010

Democratieth a hawliau sifil

Tabl ydi'r uchod o ymchwil a wnaed i ansawdd democratiaeth mewn gwahanol wledydd gan yr Economist. 'Dydi Prydain ddim yn gwneud yn arbennig o dda gwaetha'r modd - rydym eisoes wedi trafod diffyg hawliau sifil yn y DU, ac felly nid yw'n fawr o ryfeddod bod yna wledydd yn Ne America sy'n gwneud yn well na Phrydain yn y maes yma.

Mae'r adran sy'n ymwneud a'r cyfle mae pobl yn ei gael i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd hyd yn oed yn waeth. Gwledydd bach (yng Ngogledd Ewrop yn bennaf) sydd yn dod uchaf mewn bron i pob agwedd.

Mae ein haelodaeth o'r DU yn ein darparu gyda fersiwn israddol o ddemocratiaeth mae gen i ofn.

Gwelwyd y wybodaeth ar y blog Ulster's Doomed.

No comments: