Wednesday, January 13, 2010

Blogmenai'n cadw'r glendid a fu i'r oesoedd a ddaw

'Dydi Vaughan ddim yn fodlon ail ddangos fideo gwych David Taylor a Peter Hain i ddathlu'r ffaith i'r naill gael joban gan y llall. Mae blogmenai'n falch o ddweud ei fod yn fodlon llenwi'r bwlch a adawyd gan y Bib - unwaith eto.

Pam ydan ni'n talu am y drwydded deledu dywedwch?

No comments: