Monday, November 05, 2012

Y gwledydd nad ydi' DU wedi ymosod arnynt

A dweud y gwir roedd yn ychydig o syndod i mi ddeall bod cymaint a 22 o wledydd yn y Byd nad ydi Prydain wedi ymosod arnynt?

Y rhestr yn llawn (yn Saesneg) ydi:


Andorra
Belarus
Bolivia
Burundi
Central African Republic
Chad
Congo, Republic of
Guatemala
Ivory Coast
Kyrgyzstan
Liechtenstein
Luxembourg
Mali
Marshall Islands
Monaco
Mongolia
Paraguay
Sao Tome and Principe
Sweden
Tajikistan
Uzbekistan
Vatican City
Golyga hyn i'r DU ymosod ar bron i 90% o holl wledydd y Byd - sydd yn llawer, llawer uwch nag unrhyw wlad arall.  
Ac eto mae Prydain wedi hen arfer dilyn  polisi tramor sy'n rhoi rol iddi mewn plismona ymddygiad ymysodol gan wledydd eraill.  Braidd fel rhoi cyfrifoldeb o edrych ar ol y seilam i'r ynfytyn mwyaf treuenus sy'n byw y tu ol i'w drysau.

2 comments:

Anonymous said...

wtf???

Anonymous said...

Ac wn i ddim os yw'n hollol wir chwaith, oherwydd adeg y Great Game roedd Ymerodraeth Prydain yn ymyrryd trwy holl ganoldit Asia, yn cynnwys Tajikistan ac Uzbekistan (doedd y gwledydd yna, fel yr ydyn ni'n eu hadnabod heddiw, ddim yn bodoli bryd hynny).