Sunday, November 11, 2012

Glyn Davies a'r Bib

Felly mae Glyn Davies wedi llwyddo i argyhoeddi ei hun bod y Bib yng Nghymru yn tueddu tuag at Blaid Cymru - neu dyna mae'n ei honni yn ei flogiad diweddaraf - blogiad sy'n ceisio amddiffyn y Bib, Entwistle a Newsnight oddi wrth canlyniadau'r problemau maent wedi eu hachosi iddyn nhw eu hunain.

Mi gofiwch wrth gwrs bod y Bib yng Nghymru wedi bod wrthi am fisoedd yn chwifio Jac yr Undeb yn ein wynebau ni i gyd efo brwdfrydedd lloerig.  Pan mae'n dod i hybu sefydliadau Prydeinig dydi safonau newyddiadurol y Bib yng Nghymru ddim mymryn uwch na rhai sefydliadau darlledu Gogledd Corea - gweniaeth di ddiwedd a di gwestiwn yn absenoldeb llwyr unrhyw ymdeimlad bod angen cadw o leiaf mymryn o wrthrychedd beirniadol.

Mae'r broses yma o wthio hunaniaeth Brydeinig ar draul hunaniaeth Gymreig o gryn gymorth i blaid Glyn - mae'r Blaid Geidwadol yng Nghymru yn denu pobl sydd ag iddynt hunaniaeth Prydeinig.  Mae antics Prydeinllyd y Bib o fwy o gymorth i'r Ceidwadwyr Cymreig na'r un plaid arall - a dyna pam  - yn y pendraw bod Glyn mor awyddus i amddiffyn y gorfforaeth rwan ei bod hithau'n ymbalfalu i gadw ar wyneb y mor o chwyd mae wedi ei gynhyrchu tros gyfnod o flynyddoedd maith.

No comments: