Saturday, November 10, 2012

Y BBC yn llyfu'r llawr

Does yna ddim byd cadarnhaol o gwbl am yr holl lanast sydd wedi codi yn sgil yr honiadau yn erbyn Jimmy Savile, cartref preswyl Bryn Estyn ac ati.  Mae'r holl beth yn drychineb o'r dechrau i'r diwedd.

Ond wedi dweud hynny, mae yna rhywbeth addas gweld y Bib  yn llyfu'r llawr ar hyn o bryd, ar ol treulio misoedd maith yn llyfu a llempian o gwmpas y teulu brenhinol yn ystod y gwanwyn, cyn mynd ati i hyrwyddo'r Gemau Olympaidd efo brwdfrydedd lloerig tros yr haf.  

No comments: