Tuesday, November 29, 2011

Anrhegion 'Dolig cynnar gan Mr Osborne

Hmm - a chadw at ysbryd y tymor mae George Osborne wedi gwneud datganiad ar yr economi sy'n newyddion da o lawenydd mawr.  Ymysg yr uchafbwyntiau ceir y canlynol:
  •  £111bn mwy nag oedd wedi ei ragdybio i'w fenthyg gan y wladwriaeth tros bedair blynedd.
  •  Y broses o daflu gweithwyr ar y clwt i'w wneud yn haws i gyflogwyr.
  • Codiadau cyflogau sector cyhoeddus i'w cadw o dan 1% tros ddwy flynedd - a hynny yn dilyn cyfnod o ddim codiadau o gwbl.
  • 300,000 o swyddi cyhoeddus i'w torri 
  • Rhewi credydau treth i bobl ar gyflogau isel.
Mae yna rhywbeth yn dweud wrthyf mai dechrau yn unig i weithredu diwydiannol fydd digwyddiadau 'fory.

1 comment:

maen_tramgwydd said...

Wrth gwrs, llywodraethau Toriaidd a Llafur yn y degawdau diweddar a greodd y problemau.

Mae'r Toriaid yn brysur gwaethygu'r broblem

D'oes dim dyfodol i Gymru a'i phobl yn y DU.