Saturday, November 19, 2011

Is etholiad Rhiwabon

Dwi'n hwyr ar hon mae gen i ofn, er i'r cyfeillion yn Plaid Wrecsam adael i mi wybod canlyniad is etholiad Rhiwabon yn syth bin - dwi wedi bod allan o gysylltiad efo cyfrifiadur yn ddiweddar.

Dana Davies (Llaf) 231
Pol Wong (Plaid Cymru)230
Andy Kenderich (Ann) 155
Adam Owen (Tori) 59

Er ei bod yn siomedig colli sedd mae'n ganlyniad da yn yr ystyr ei fod yn awgrymu ei bod yn fwy na phosibl amddiffyn llawer iawn o'r seddi a gipwyd gan Lafur yn 2008.

No comments: