Wednesday, July 28, 2010

Seimon i Lais Gwynedd?

Mae helynt Gwilym Euros yn hen hanes bellach wrth gwrs, ond un agwedd ar y mater sydd heb gael fawr o sylw ydi pwy mae Llais Gwynedd am ei gael yn ymgeisydd ar gyfer Meirion Dwyfor yn etholiadau'r Cynulliad y flwyddyn nesaf. 'Dwi'n meddwl fy mod yn gywir i ddweud bod Gwilym wedi ymddiswyddo'r ymgeisyddiaeth yn dilyn yr helynt, er na fyddai mewn sefyllfa i sefyll beth bynnag wrth gwrs - dydi hi ddim yn bosibl sefyll o'r carchar mewn etholiadau ym Mhrydain ers yr 80au cynnar pan newidwyd y rheolau i atal carcharorion Gwyddelig rhag cael eu hethol i San Steffan.Hyd yn hyn mae'r ymgeisyddiaeth wedi bod yn wag. Serch hynny mae yna sibrydion o gwmpas y bydd y dewis yn cael ei wneud yn fuan, ac yn ol y sibrydion hynny y Cynghorydd Seimon Glyn fydd y dewis hwnnw. 'Dydw i ddim mewn sefyllfa i farnu os ydi'r genadwri yn wir wrth gwrs, ond mi fyddai'n ddewis diddorol ar sawl cyfri.

No comments: