Thursday, February 07, 2013

Problem bach efo'r ffigyrau cyfrifiad

Dwi wedi cael cip bach ar ffigyrau yn y Caernarfon & Denbigh a ffigyrau Comiwsiynydd Iaith heno - ac mae 'na broblem bach yn codi.  Mae eu ffigyrau am 2001 yn ymddangos ychydig yn wahanol i'r ffigyrau dwi wedi bod yn eu defnyddio.  Oes yna rhywun efo syniad pam?

Mae y rhan fwyaf o fy ffigyrau fi yn dod o fan hyn.

16 comments:

Ioan said...

Mae na nifer o broblemau efo'r ffigyrau ar fap ons e.e. Fairwater Caerdydd yn dweud Fairwater Torfaen.

Hefyd, pan ddaeth y ffigyrau allan gyntaf ar Nomisweb, pan oedd 'na ward efo'r un enw mewn mwy na un Awdurdod Lleol, dim ond un oedd yn dangos ee Dim Cadnant Gwynedd. Mi wnaeth o gael ei gywiro ar ol ychydig ddyddiau.

Y broblem ola all o fod, ydi bod nhw ddim yn edrych ar yr un peth i.e. Gallu Siarad Cymraeg / Siarad, Sgwenu a Darllen / Unrhyw sgil yn y Gymraeg.

'Dwi heb weld y papur, fellu gallai ond gesho..!

Emlyn Uwch Cych said...
This comment has been removed by the author.
Emlyn Uwch Cych said...

Wnes i ddim defnyddio'r map o gwbl - mae sawl ardal sy'n cael eu cynnwys gogyfer â 2011 yn wahanol i eiddo 2001. Nid wardiau na chymunedau sydd ar y map rhyngweithiol yn aml, eithr parthau ystadegol.

Rwy'n defnyddio'r sustem neighbourhood.statistics.gov.uk sydd yn cynnig defnyddioldeb effeithiol iawn gogyfer â holl wardiau a chymunedau Cymru (gydag ambell i frycheuyn, bid siŵr).

Ond eto, hyd yn hyn, dim ond y map rhyngweithiol sy'n cynnig awgrym o'r canrannau yn ôl oedran yn 2011. Mae'r cyfan ar gael gogyfer â 2001.

Ioan said...

Data 3-15, 16-64 a 65+ oed ar gael yn: http://www.nomisweb.co.uk/
Wedyn clickio ar:
1) Wizard query
2) Census 2011 - Key Statistics
3) 2011 census ks207wa - welsh language profile
4) Dewis: "ALL" yn y bocs "2011 wards"
etc

Emlyn Uwch Cych said...

Gwych, Ioan. Diolch am hyn.

Mae'r stats yn mynd yr holl ffordd yn ôl i Gyfrifiad 1981 - ward yn Dinefwr gyda 88% yn siarad Cymraeg (oes rhywun yn gwybod pa ward ydy Dinefwr No. 23?), ac Arfon No. 17 yn cyrraedd 94%. Lliw Valley No. 8 - 88% o drigolion 65+ yn siarad Cymraeg, gyda 5.7% o'r 65+ yn methu siarad Saesneg!

Mae sawl ward yn y Cyfrifiad hwn lle mae'r ganran o 65+ sy'n methu siarad Saesneg dros 8%, a'r uchaf ohonynt ydy Meirionnydd No. 20 gyda'r anhygoel 18.9%.

Sut mae'r byd bach wedi newid mewn un cenhedlaeth yn unig.

Oes allwedd gydag unrhywun i ddadansoddi beth yw'r wardiau hyn?

Cai Larsen said...

A bod yn onest bois mae ffigyrau'r map ar gyfer 2001 yn fwy cyfarwydd i mi na'r hyn sydd gan y C&D a'r Comisiynydd.

Ioan said...

Os da'ch chi isho gweld mewnfudo go iawn, gerwch i
http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/HTMLDocs/dvc25/index.html#00HE,nat,to
a cliciwch ar Cernyw.

Cai Larsen said...

O diar, erchyll

Anonymous said...

For those who are unaware, Vistaprint is a website that has
been around for years, and it offers a variety of personalized products that can be used
for businesses, gifts, weddings, and more. Meredith's mother suffered from Alzheimer's in prior seasons.
So even though it's been annoying at times that I've had to do most of the
planning of this wedding myself, it's been good for the same person to have an understanding of everything that's going
on.

Also visit my web page ... Wedding website advertising

Anonymous said...

It is particularly helpful as you fight off
this yeast infection in mouth. Are you looking
to get rid of troublesome yeast infections. Thick, white discharge
from the penis.

Feel free to surf to my blog ... yeast infection and bleeding during pregnancy

Anonymous said...

What You Can Gain. By meat I mean red meat, white meat and seafood.

Consider the following statistic.

My weblog; paleo diet alcoholic drinks

Anonymous said...

So you are looking to rid your girl of these unwanted stalkers when you are drawn to Willow Creek's Black Mirror Castle. I won't spoil your surprises and give away any more details.
That is the new craze in on the internet gaming, and numerous girls and
teens are possessing a blast.

Here is my web site ... network security software

Anonymous said...

Natural remedies are deemed highly efficient, cost effective, and significantly safe to use.

This will ensure that you treat the right disease when you take the medication.
Get the answers you're looking for.

Here is my page :: yeast infection and yogurt tampon

Anonymous said...

When you're learning chords, you learn and study them for only One Key at a time. Do not overlook this part of your learning. ][.

My page - piano chords and scales made easy

Anonymous said...

there are lots of family dog web pages which provide
totally free information on several unique instruction troubles.

Another tip is to start with the basic skills.
Research states that more dog trainers and owners are deciding on the dog training collar.


Have a look at my website - dog training collars

Anonymous said...

If you're on a budget have your guests light sparklers as you depart. Instead of sending your scanned invitation, it would be great if you create your own wedding website and invite your friends and relatives. If necessary, place a polite reminder on your sign-in page that this is not an informal website, and that distasteful comments will be removed.

My blog post wedding website about us